Project

Pilotproject Urban Mining: Wegkantsystemen

Sector: Elektrotechnische industrie, Elektrische apparatenindustrie, Reparatie en installatie van machines en apparaten, Constructiewerken

Partners: kind-ID | Innovation Direction, LBP|SIGHT, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijkswaterstaat

Locatie: Nederland

Pilotproject Urban Mining: Wegkantsystemen

In opdracht van de RVO heeft kind-ID samen met LBP|SIGHT een inventarisatie gemaakt van de wijze waarop gebruikt materieel met elektronica van Rijkswaterstaat (RWS) wordt behandeld aan het einde van de levensduur en welke (circulaire) verbetermogelijkheden er zijn. Het project was een vervolg op de CIRCO Track Urban Mining Electronica die plaatsvond in 2020.

 

Er is gekozen om een inventarisatie te maken van ‘wegkantsystemen’ van RWS. Dat zijn de grijze kasten die langs de weg staan met daarin computers die verbonden zijn aan detectielussen in het wegdek om verkeersdrukte te meten. De informatie uit deze kasten wordt gedeeld met de verkeerscentrale en serviceproviders zoals de ANWB. De redenen voor deze keuze:

  • De wegkantsystemen kunnen als representatief worden beschouwd voor een groot deel van het materieel dat bij RWS in gebruik is  (grootte arsenaal, fysieke grootte producten en combinatie van technisch materiaal plus electronica). Uitkomst van deze analyse kan naar alle waarschijnlijkheid worden gebruikt ter lering voor ander materieel. 
  • De komende jaren zal een grote batch wegkantsystemen worden vervangen (inschatting >500 units per jaar) bij de transitie van conventionele naar intelligente wegkantsystemen.

 

In het eerste deel van het project is onderzoek gedaan naar de herbruikbaarheid en recyclebaarheid van de oude wegkantsystemen. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders binnen RWS en met uitvoerende partijen aan het einde van de waardeketen. Enkele van deze partijen zijn op locatie bezocht. Uit deze fase kwamen geen concrete nieuwe ideeën om het hergebruik of de recycling te verbeteren.

 

In het tweede deel van het project aanpak zijn de inzichten uit de eerste fase gebruikt om ideeën te ontwikkelen voor de nieuwe generatie wegkantsystemen. De ideeën richten zich met name op de ontwikkeling en aanbesteding en zijn breed toepasbaar voor infra-producten. De conclusies en aanbevelingen zijn gedeeld en besproken met Rijkswaterstaat.

 

Lees meer over de vervanging van de wegkantsystemen op de pagina van Rijkswaterstaat.