Project

Circulariteit langcyclische elektrotechniekproducten

Sector: Maakindustrie, Elektrische apparatuur, Bouw- en Infrasesctor

Partners: Federatie Elektrotechniek (FEDET)

Locatie: Nederland

Circulariteit langcyclische elektrotechniekproducten

Vanuit opdrachtgevers in de bouw- en infrastructuur worden uiteenlopende eisen gesteld aan de circulariteit van elektrotechniekproducten zoals kabels. Namens producenten en leveranciers is FEDET gestart met een project om te komen tot een consistente visie en een eenduidige set indicatoren die rekening houdt met de lange levensduur van deze producten, performance in gebruiksfase, labelling en datamanagement. Ook (Europese) regelgeving speelt hier een belangrijke rol.

 

Het eerste doel van het project is het ontwikkelen van een set circulariteitsindicatoren. Het tweede doel is de ontwikkeling van een visie document ‘Circulariteit van langcyclische producten elektrotechniek’ door de gezamenlijke secties van de FEDET.

Meer informatie: FEDET