De Nederlandse maakindustrie gaat circulair aan de slag!

Op 10 december vond het symposium ‘De industrie maakt het circulair!’ plaats. Zo’n 150 deelnemers vonden hun weg naar het door de FME en Koninklijke Metaalunie georganiseerde evenement. Het doel? Bedrijven te inspireren en op weg te helpen want circulair ondernemen is nodig voor een toekomstbestendige sector. Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie en voorzitter Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, opende de bijeenkomst:

 

“We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opzetten van de organisatie en concretiseren van de ambitieuze plannen, de eerste projecten lopen inmiddels en dat stemt tevreden.”

 

Karsten Klein, directeur beleid bij FME, ging in op de inhoud van het programma:“We zijn positief over de meerjarige programmatische aanpak maar nog niet over de middelen die de overheid inzet voor de uitvoering.”

Koninklijke Metaalunie en FME nemen het voortouw in het uitvoeringsprogramma voor de maakindustrie, de uitwerking van het Grondstoffenakkoord. Hiervoor werken ze de komende vier jaar nauw samen met Rijksoverheid, Provincies en kennisinstellingen. FME en Koninklijke Metaalunie verliezen hierbij de belangen van bedrijven niet uit het oog:

 

“Belangrijk aandachtspunt blijft een consistent beleid van de overheid en de beschikbaarheid van financiële middelen om innovaties te ontwikkelen.”

 

Er liggen veel kansen voor nieuwe activiteiten en verdienmodellen, maar veel bedrijven in de sector moeten nog aan de slag. Tijdens het symposium waren voorlopers, kansen en nieuwe ideeën te vinden die de deelnemende ondernemers aanmoedigden te gaan ontdekken welke stappen naar een circulair businessmodel zij vandaag al kunnen zetten. Zo vertelden koplopers Philips en Vanderlande over hun ervaringen om circulair ondernemen te integreren in bedrijf en keten. Circular Industries liet zien dat verbeterde recyclingtechnologie de afhankelijkheid van import van kritische materialen verkleint. Schelde Exotech deelde de ervaring dat refurbishment financieel voordeel oplevert voor zowel klant als ondernemer en ook de bedrijven Alkondor, Mitsubishi en Aebi Schmidt lieten zien succesvol aan de slag te zijn gegaan met nieuwe circulaire businessmodellen.

In navolging op het symposium vinden het komende jaar tal van evenementen en projecten plaats die ondernemers in de maakindustrie op weg helpen of ondersteuning bieden aan het realiseren van circulaire ambities. De onlangs gelanceerde website www.circulairemaakindustrie.nl zal als een centraal informatieplatform dienen waarop informatie en inspiratie samenkomt en concrete handvatten biedt voor ondernemers in de circulaire maakindustrie.

 

Kijk op deze pagina voor een uitgebreide terugblik.

Rekenmodel financiële restwaarde toont aan: hergebruik loont!

FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken hebben het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ laten uitvoeren. Uit 75 cases blijkt duidelijk dat hergebruik ten opzichte van recycling niet alleen meer milieuwinst oplevert maar ook financieel voordeliger is. Tot…

Kennisinstellingen zien kansen én valkuilen bij ‘reparatie'-wetgeving

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor consumenten om hun producten te (laten) repareren. Goed nieuws voor het milieu. Maar er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Tien wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft,…