Circulair Productpaspoort als tool voor circulaire transitie

Een Circulair Product Paspoort (CPP) wordt door veel partijen, waaronder de Europese Commissie, als onmisbaar en vanzelfsprekend onderdeel gezien van zowel de klimaattransitie als de circulaire transitie. Zonder productpaspoort zullen deze transities veel minder snel verlopen, omdat beslissingen door klanten en aanbieders niet ondersteund kunnen worden door accurate informatie, transparantie en traceerbaarheid.

 

TNO heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een inventarisatie uitgevoerd naar de Circulair Product Paspoorten in Nederland & Europa. Het rapport benoemt de belangrijkste thema’s die de ontwikkeling van productpaspoorten beïnvloeden. Deze thema’s zijn de voordelen van zo’n paspoort voor bedrijven, businessmodellen voor bedrijven, de vraag welke verplichtingen voor bedrijven gepast zijn en hoe te handhaven, de nadruk op het gebruik van bestaande data, creëren van schaalbaarheid en aan welke Europese normen, waarden en standaarden een productpaspoort moet voldoen.

De kernconclusie luidt dat een productpaspoort technisch mogelijk is, via een jarenlange incrementele ontwikkeling kan en moet groeien, gebruikers beloond moeten worden, toetredingskosten laag moeten zijn en de overheid een balans moet bewaren tussen marktinitiatieven en handhaving van ene minimum kwaliteitsniveau voor iedere individuele gebruiker.

 

“Met een circulair paspoort kun je laten zien, dat jouw CO2-footprint lager is dan die van je concurrent. Ook kun je rapporteren over zeer zorgwekkende stoffen en bewijs leveren voor responsible sourcing.” Elmer Rietveld, onderzoeker TNO

 

De Europese Commissie zet vol in op de Green Deal en Circulaire transitie. Frans Timmermans gaf eerder aan dat: “we zitten in een tijd van fundamentele veranderingen. We hebben een klimaatcrisis, én we zitten in een industriële revolutie. De wijze waarop we werken en produceren, alles gaat veranderen.”

 

Met de lancering van de Ecodesign for Sustainable Products Regulation, waarin wordt voorgesteld om een productpaspoort verplicht te maken voor specifieke producten, onderneemt de Europese Commissie serieuze stappen. Het TNO rapport biedt zowel overheden als bedrijven meer inzicht wat een productpaspoort precies inhoudt en aan welke randvoorwaarden het moet voldoen.

 

Het rapport is tot stand gekomen door de input en samenwerking van zowel publieke als private organisaties die zich dagelijks bezighouden met productpaspoorten of dit willen implementeren in hun bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er consultatierondes geweest met bedrijven over de risico’s en kansen van digitaal productpaspoorten.

 

Download het rapport Inventarisatie Circulair Product Paspoort 2021

 

Meer informatie over het onderzoek: TNO

 

Bekijk wat het UPCM nog meer doet op dit onderwerp op onze pagina Materiaalpaspoorten

Circulair Product Paspoort als leidraad duurzame keuzes ICT

Marlies Struyvé is als digitaal strateeg een drijvende kracht achter het Circulair Product Paspoort. Om de footprint van de dienst in kaart te brengen, is DICTU in 2019 begonnen met het inventariseren van de herkomst van de…