Case

Volvo Reman: remanufacturing als voorbereiding op de toekomst

Volvo Reman is het remanufacturing onderdeel van Volvo Cars. Om deze manier van werken systematisch in te bedden in de operatie, heeft het bedrijf een soort “statiegeldsysteem” geïmplementeerd. Hiermee komen onderdelen, zoals bijvoorbeeld versnellingsbakken en motoren, via het Volvo dealernetwerk weer in het bezit van Volvo om tot nieuwstaat opgewaardeerd te worden.

 

Dit “statiegeldsysteem” zorgt voor een return rate van meer dan 95% op de onderdelen die in de aftersales verkocht worden. In het systeem wordt het ontvangen onderdeel geïdentificeerd, verpakt en opgeslagen. Vervolgens wordt dit door een geselecteerd remanufacturing bedrijf gereviseerd naar nieuw-staat (of zelfs beter). Dit onderdeel wordt daarna naar ons hoofdmagazijn in Zweden gestuurd om wederom verkocht te worden in de aftersales als vervangend onderdeel. Naast de grote winst in CO2-besparing is remanufacturing ook substantieel goedkoper dan nieuw produceren.

 

“Volvo volgt een strategische benadering van de circulaire economie om de waarde volledig te benutten”

Het bedrijf en de uitdaging

Volvo Cars is al in 1945 gestart met remanufacturing, omdat er na de tweede wereldoorlog een groot tekort was aan grondstoffen. Vandaag de dag past remanufacturing naadloos bij de duurzaamheidsambities van het bedrijf. Wereldwijd heeft Volvo 6 productiefaciliteiten en een 20-tal gecontracteerde bedrijven die zich specifiek richten op remanufacturing. Ook is er wereldwijd logistieke ondersteuning om specifieke gebruikte Volvo onderdelen te verzamelen en opnieuw in omloop te brengen. “In principe willen we hetzelfde bereiken als de EU, maar dan 10 jaar eerder.”

 

Mart Deckers – eindverantwoordelijk manager logistieke operatie Volvo Maastricht. “Er komt veel op ons af waar we ons op moeten voorbereiden. Volvo is een zeer uitdagend sustainability programma begonnen waarin wij een belangrijke rol spelen. Naast remanufacturing worden ook repair, refurbish en reuse voor ons steeds belangrijker evenals de electrificatie van ons hele wagenpark. Nieuwe processen en handelingen zullen het gevolg zijn. Flexibiliteit is hierbinnen een voorwaarde.

 

Waar we eerder alleen onderdelen kregen van voertuigen met traditionele verbrandingsmotoren, krijgen we langzamerhand nieuwe types onderdelen toegestuurd door de toename in verkoop van hybride- en recentelijk 100% elektrische auto’s. Maar hier zijn we gelukkig goed op voorbereid. Eind 2015 verhuisden we onze operatie van Sittard naar Maastricht en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons te verbeteren in ergonomie-, efficiency-, en milieutechnisch opzicht waarbij we ook rekening gehouden hebben met toekomstige ontwikkelingen. Zo hebben we ruimte om uit te breiden als dat nodig is door alle veranderingen die op ons afkomen.”

Wat hebben jullie gedaan? (Circulaire oplossing)

Re-use

Deze manier van hergebruik is in ontwikkeling en de start daarvan is mede afhankelijk van het tijdstip waarop Volvo als automobielfabrikant zijn verdienmodel ziet veranderen van alleen maar klant-verkoop naar een combinatie van klant-verkoop en subscribtions waarbij Volvo eigenaar is en blijft van het voertuig.

 

Remanufacturing

“Volvo Reman is het remanufacturing onderdeel van Volvo. Om deze manier van werken systematisch in te bedden in de operatie, heeft ons bedrijf een “statiegeldsysteem” geïmplementeerd. Hiermee kunnen onderdelen, zoals versnellingsbakken en motoren, weer in bezit van Volvo komen om naar nieuwstaat opgewaardeerd te worden. “Wij identificeren het ontvangen onderdeel, controleren- en verpakken het op een voorgeschreven wijze en slaan het op in ons magazijn in Maastricht. Daarna sturen we op bestelling de opgeslagen onderdelen per soort en nummer naar remanufacturing-bedrijven. Deze bedrijven zijn door Volvo geselecteerd en reviseren de specifieke onderdelen naar nieuw-staat (of zelfs beter). Na voltooiing gaan ze naar ons centrale magazijn in Zweden, waarna ze weer verkocht worden in de aftersales als vervangende onderdelen.”

Waarom hebben jullie dat gedaan? (Business case)

Duurzaamheid bijdrage

“De grootste winst is de CO2 besparing. Neem aluminium, door remanufacturing voorkom je zo’n 70% van de CO2 uitstoot vergeleken met het gebruik van een nieuw aluminium onderdeel. Remanufacturing zorgt ervoor dat je dit soort besparingen kunt maken op een groot deel van de onderdelen, ook op meer complexe producten als bijvoorbeeld accu’s of nieuwe electronica. Daarnaast is circulariteit voor Volvo meer dan alleen een manier van levensduur verlengen. Volvo volgt een strategische benadering van de circulaire economie om de waarde volledig te benutten en om competitiever te worden. We zijn nu ook onder andere bezig met het definiëren van nieuwe ambities op het gebied van circulaire economie door onder meer te kijken naar de design-fase (design for remanufacturing), en ons zero-waste beleid.’’

Kosten besparen

“Remanufacturing (en later ook alle eerder genoemde processen) leidt tot lagere productiekosten vergeleken met nieuwe productie doordat er minder grondstoffen nodig zijn die op een kostbare manier ontgonnen moeten worden. Hierdoor kunnen we deze onderdelen tegen een lagere prijs aanbieden en de levensduur van onze personenauto’s op een milieu- en klantvriendelijke manier verlengen.”

 

Markt vergroten

“Om competitief te blijven verkopen we nieuwe producten met een lagere marge. Het bieden van onderhoud en revisiediensten daarentegen levert een betere marge op voor zowel onze klanten als Schelde Exotech. In 2020 zijn refurbishment en remanufacturing 5 tot 10% van de omzet.’’

Wat levert het op?

Mart Deckers: “Onze remanufacturing strategie zorgt ervoor dat we bijdragen aan een schonere wereld door de grote CO2-besparing en het is goedkoper dan nieuwe productie doordat er minder grondstoffen nodig zijn. Maar door onze circulaire stappen zijn we ook nog eens competitiever geworden’’.

Advies aan andere ondernemers

“Circulariteit is onderdeel van de toekomst van de maakindustrie. Als je nu zorgt dat je stappen zet, ben je beter voorbereid op wat er over ene paar jaar allemaal op je af komt”

 

Video met meer informatie over Volvo Reman: https://youtu.be/6cu2CE0KOqc

Video met meer informatie over Volvo Reman