Tool

Leidraad Materialenpaspoort Versie 1.0

  • Inspanning:
  • Doelgroep: Original Equipment Manufacturer (OEM), Toeleverancier: componentproducent
  • Ervaringsniveau: Gestart, Implementatie

Quickscan Circulaire Businessmodellen

Dit document benoemt de voorwaarden voor een goed materialenpaspoort. De leidraad voor de inhoud hiervan bestaat uit minimaal benodigde circulaire data, die is onderverdeeld in drie categorieën: Grondstoffen Verbruik, Milieu-impact en Waardebehoud. Deze data zijn nodig om de circulariteit van een product te bepalen, wat ook van nut is voor de producent.

 

Naast de uiteenzetting over minimaal benodigde circulaire data bevat dit document ook een lijst met andere randvoorwaarden waar een materialenpaspoort aan moet voldoen.

 

De leidraad is ontwikkeld via een project rond ICT Hardware. Ga naar de pagina over dit project