Tool

Quickscan Circulaire Businessmodellen

  • Inspanning:
  • Doelgroep: Original Equipment Manufacturer (OEM),
  • Ervaringsniveau: Starter, Ontwikkeling

Deze QuickScan biedt een aanpak om te komen tot het ontwikkelen van een circulair businessmodel. Zij richt zich primair op de maakindustrie, ook al is zij bruikbaar in andere sectoren. Zij bestaat uit drie delen: (1) een inleiding met een toelichting op achtergronden en centrale begrippen, (2) kenniskaarten van zeven businessmodellen die samen een classificatie vormen en (3) de feitelijke QuickScan.

 

Het doorlopen van de QuickScan kost ongeveer een uur. Ze is zo opgezet dat bij gebrek aan tijd de eerste twee delen zo nodig overgeslagen kunnen worden. De QuickScan bestaat in twee varianten: deze papieren variant en een interactieve variant via  Business Model Lab. Extra tools om met circulaire businessmodellen aan de slag te gaan zijn te vinden op deze pagina van Business Model Lab.

Het resultaat van de QuickScan bestaat uit drie delen:

(1) een beknopte analyse waar u als organisatie staat als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen;

(2) het formuleren van uw ambitie voor de komende jaren;

(3) een verkenning van het businessmodel dat daar het beste bij past.

 

Lees meer over het project Quickscan Circulaire Businessmodellen.