Project

Stakeholdertool - datagedreven inzicht in circulaire maakbedrijven

Sector: Maakindustrie, High Tech Equipment, Klimaatinstallaties, Circulaire Windparken, Circulaire Zonneparken. Batterijen

Partners: UPCM, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ERAC, CIRCO, Rabobank

Locatie: Nederland

Stakeholdertool - datagedreven inzicht in circulaire maakbedrijven

Om data gedreven inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van circulaire activiteiten binnen de maakindustrie is een algoritme ontwikkeld dat data kan doorzoeken (stakeholdertool). Voor het gebruik van de tool is een database samengesteld uit webscrapes (2019) van alle bedrijven die binnen de SBI code afbakening vallen van de (maak)industrie en stakeholders op basis van de door PBL gehanteerde indeling van de ICER.  De tool is in een aantal fasen ontwikkeld en geoptimaliseerd op het identificeren van (groepen) bedrijven op de volgende manieren:

1. Identificeren van bedrijven met circulaire activiteiten;
2. Identificeren van de mate waarin een bepaalde circulaire strategie wordt gevolgd;
3. Identificeren van relevante organisatieprocessen;
4. Clusteren van bedrijven naar aard van de activiteiten;
5. Clusteren van bedrijven naar aard van de circulaire strategie;

 

De stakeholdertool is toegepast op de prioritaire productgroepen van het UPCM. De geïdentificeerde bedrijven binnen High Tech Equipment laten een opvallende hoge mate van servitization strategie zien naast recycling. De bedrijven in dit cluster laten dus zien dat deze strategie binnen de high tech bedrijven die circulaire activiteiten hebben dominant is. De tool identificeert met name bedrijven met een specifiek product (OEM of componentenleverancier).

 

De meeste circulaire bedrijven worden geïdentificeerd binnen de productgroep Klimaatinstallaties. Dit is logisch omdat de aandacht voor circulariteit in de bouw al langer een wezenlijk onderdeel van de markt. Ook in dit cluster van bedrijven zijn servitization en recycling dominant maar het is wel opvallend dat er ook een redelijke mate van de strategie langer geïdentificeerd wordt in vergelijking met het cluster high tech.

 

In de andere productgroepen werden minder (relevante) bedrijven geïdentificeerd. De combinatie van de tool en de database is steekproefsgewijs gevalideerd binnen UPCM projecten en met 2 partners, CIRCO & Rabobank.

 

Bekijk hier de presentatie Stakeholder analyse UPCM over het project en de Beschrijving Stakeholdertool UPCM voor meer uitleg en meer inzicht in de resultaten.