Project

Onderzoek synergie en bundeling instrumenten UPCM

Sector: Maakindustrie, High Tech Equipment, Kapitaalgoederen, Apparaten, Machinebouw

Partners: TNO, UPCM

Locatie: Nederland

Onderzoek synergie instrumenten UPCM

Het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie (UPCM) is gevraagd om routekaarten te produceren waarin de doelen en de daartoe leidende activiteiten en ‘prestaties’ een plek krijgen.

Als onderbouwing voor die routekaarten (zonneparken, -windparken en -high tech equipment)  is in de afgelopen jaren een aantal ‘instrumenten’ ontwikkeld die

Deze instrumenten zijn als separate trajecten ontwikkeld elk voor een specifiek doel. Dit kennis-project dient enerzijds te onderzoeken of synergie tussen deze instrumenten te bereiken valt en hoe dat vorm te geven, en anderzijds of deze bundeling een bijdrage kan leveren aan de op te leveren routekaarten. Bij dat laatste moeten we vooral denken aan de identificatie van drijfveren om te komen tot een verandering van businessmodel.

 

Tijdens dit project gaat TNO onder meer aan de slag met de verdere ontwikkeling van vingerafdrukmethodiek.

 

Het project is in 2022 afgerond.