Grondstofrisico's in kaart gebracht voor negen cruciale technologieën

Batterijen, brandstofcellen, windturbines, tractiemotoren, zonnepanelen, robots, drones, 3d printen, ICT; zonder kritieke materialen werken deze technologieën niet. Het rapport ‘Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU’ analyseert leveringsrisico’s en geeft aanbevelingen.

 

Kritieke Materialen is een van onze thema’s als Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie. Wij vatten de belangrijkste punten uit dit rapport samen. 

 

Waar liggen de grootste risico’s?

In onderstaande afbeelding zijn de leveringsrisico’s per materiaal, technologie en sector weergegeven. Dit laat ook zien dat verschillende technologieën en sectoren concurreren om dezelfde materialen. Bijvoorbeeld windenergie- en tractiemotoren concurreren zowel om verschillende REE’s als om boraten. 

 

Aanbevelingen: Productiemogelijkheden ontwikkelen en investeren in R&D

Uit het rapport volgde de volgende aanbevelingen:

De EU moet productiemogelijkheden ontwikkelen om een ​​minimum aan capaciteiten te behouden.

 

  • Zo zijn er voor batterijen investeringen nodig om de productie van grondstoffen en de verwerkings- en assemblagecapaciteit in de EU te vergroten om de afhankelijkheid van de Aziatische markt te verminderen;
  • Onvoldoende productiecapaciteit van zonnecellen lijkt de zwakste schakel te zijn in de waardeketen van fotovoltaïsche zonne-energie in de EU. Daarom moeten de binnenlandse productiemogelijkheden worden verbeterd;
  • Voor drones (UAV) loopt de EU een ernstig risico de kans te missen om aan te sluiten bij deze sleuteltechnologie, die doorslaggevend is voor de integratie van uitgebreide real-time geografisch gerefereerde informatie;
  • Voor digitale technologieën vereist technologische soevereiniteit dat de EU de toegang tot belangrijke grondstoffen en verwerkte materialen veiligstelt en de fabricagemogelijkheden voor belangrijke digitale componenten en assemblages herontwikkelt naar de EU.

 

Om leiderschap te behouden in waardeketens waar Europa momenteel sterk staat, zijn aanzienlijke investeringen in Research & Development nodig om het tempo van andere landen en regio’s te evenaren.

  • Voor brandstofcellen is de belangrijkste actie het verbeteren van de betrouwbaarheid en het verlagen van de kosten door middel van R&D met als doel het gebruik van platina uit de brandstofcelkatalysatoren te verminderen;
  • Voor wind zou een veiligere aanvoer van zeldzame aardmetalen, mogelijk via recycling, ook kunnen bijdragen tot het behoud van de capaciteit van de EU op het gebied van magneetproductie;
  • Wat robotica betreft, zal het veiligstellen van toegang tot grondstoffen en het verbeteren van de capaciteit voor componenten en het leveren van geschoolde arbeidskrachten de EU in staat stellen een concurrentiepositie op de wereldmarkt te behouden;
  • Het beheersen van de kwaliteit van 3D Print-materialen in relatie tot specifieke 3D Print-technologieën is essentieel om het concurrentievermogen van de EU te behouden. Daarom zijn diversificatie van materiaalaanbod en R & D-investeringen essentieel om de huidige sterke positie te behouden.”

Lees het gehele rapport hier

Nieuw EU Rapport gepubliceerd: "Critical Raw Materials Resilience"

Er staat veel op het spel volgens de nieuwste publicatie van de EU over kritische materialen. "Het succes van de EU hangt af van het op duurzame wijze veiligstellen van de grondstoffen die nodig zijn om schone…

Nieuw rapport over kritische materialen voor elektrisch vervoer

In de race naar een klimaatbestendige samenleving is een snelle overgang naar elektrische voertuigen van groot belang. Metabolic, Copper8 en de Universiteit Leiden hebben een analyse uitgevoerd van de kritische metalen die nodig zijn om de Nederlandse…