CESI Supply Tool: circulaire kansen voor toeleveranciers in de maakindustrie inzichtelijk gemaakt

FME, Koninklijke Metaalunie, Provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) lanceren de digitale CESI Supply Tool, een instrument dat (circulaire) kansen voor toeleveranciers in de maakindustrie concreet maakt. CESI staat voor Circular Economy (CE) en Smart Industry (SI).  

 

Toeleveranciers van bijvoorbeeld componenten of coating kunnen veel winnen bij de transitie naar een economie die minder afhankelijk is van (nieuwe) grondstoffen en zich meer richt op waardebehoud, ook al ontwikkelen deze toeleveranciers zelf geen eindproducten. De manier waarop zij dat voordeel kunnen behalen is net even anders dan bij de bedrijven die de producten specificeren (OEMs). Om toeleveranciers goed inzicht te geven in hun kansen en mogelijkheden is daarom in opdracht van Metaalunie, FME, de Provincie Noord-Brabant en de BOM de CESI Supply tool ontwikkeld door TNO.

 

Binnen de maakindustrie liggen volop kansen voor de combinatie van Circular Economy en Smart Industry. Digitalisering en nieuwe technologieën bieden mogelijkheden om grondstoffen en materialen hoogwaardiger, efficiënter en zuiniger te (her)gebruiken. Dat is belangrijk, want door de toenemende vraag naar grondstoffen neemt de leveringszekerheid af van vooral kritieke materialen (aardmetalen). Toeleveranciers hebben bij uitstek de kennis voor circulaire doorbraken bij hun klanten. Ook hebben zij vaak zelf al circulaire activiteiten, maar zijn zich hier niet van bewust of dragen het nog niet actief uit naar hun klanten. Met de CESI Supply Tool kan een toeleverancier inschatten of een gezamenlijke circulaire aanpak met een klant kansrijk is.

 

“Toeleveranciers kunnen hun business vergroten, toekomst zeker(der) maken en de voordelen naar zich toe halen door proactief op de circulaire transitie in te spelen.” Gerard Wyfker, Koninklijke Metaalunie

 

De CESI Suppy Tool heeft twee vragenlijsten om de aard van de relatie tussen toeleverancier en OEM/klant in te schatten en om de potentie aan te geven van een meer circulaire waarde creatie (‘Circulaire Potentie’). Het resultaat bestaat uit verhelderende grafieken en aanbevelingen voor een volgende stap. Het vormt hiermee een handvat voor de toeleverancier om in gesprek te gaan met de klant. De CESI Supply Tool is nu gratis te downloaden via deze link. Meer informatie is te vinden op de projectpagina en in het eindrapport CESI Supply: de rol van de toeleverancier in een circulaire maakindustrie.

 

“Het is goed dat toeleveranciers de tool invullen. Ik roep OEM bedrijven op om daarna het gesprek met de leverancier aan te gaan. Zo kunnen beide partijen profiteren van elkaars kennis en van de inzichten die de tool oplevert.” Robert van Beek, FME

 

In de Week van de Circulaire Economie (6-11 februari 2023) organiseren FME en Metaalunie een bijeenkomst speciaal voor toeleveranciers waarin de CESI Supply Tool centraal zal staan. Houd de Agenda van Circulaire Maakindustrie in de gaten voor definitieve datum, locatie en programma.

 

Partners

Het project is een initiatief van Koninklijke Metaalunie, FME en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOMen is uitgevoerd door TNO in samenwerking met Mr Servitization. Coördinatie binnen Brabant vindt plaats via Smart Industry Hub Zuid-Nederland en het Circular Value Center. Het project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie en mede gefinancierd door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van EZK.

Niels van Olffen en Ton Bastein, ontwikkelaars CESI Supply Tool: “Circulair ondernemen begint en eindigt met het kunnen toevoegen van waarde.”

Wanneer je als toeleverancier in de maakindustrie stappen wilt zetten op het gebied van circulariteit, hoe ga je dan het gesprek aan met je klant? En wel op zo’n manier dat het ook tot commercieel succes leidt?…

Subsidieregeling Circulaire Economie opent op 22 mei

Vanaf 22 mei is de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie geopend voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. In totaal is er 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de…