Ik wil weten of mijn product grondstoffen bevat die in de toekomst een risico vormen voor mijn bedrijf

 

Wereldwijd staan grondstofvoorraden onder druk. De jaarlijkse wereldwijde grondstofwinning groeit met gemiddeld 4%.  Zowel de Nederlandse als de Europese economie is in hoge mate afhankelijk van de import van grondstoffen. Onderzoek door FME (2016) wees uit dat 80% van onderzochte bedrijven problemen voorzien met kritische materialen. Deze materialen zijn essentieel voor productie en moeilijk te vervangen, maar prijzen stijgen of fluctueren sterk en levering kan problematisch zijn. Het is dus goed om te weten of jouw bedrijf een risico loopt.

 

Grondstoffenscanner

Met de online Grondstoffenscanner ontdek je in hoeverre afhankelijkheid van grondstoffen een risico vormt voor jouw bedrijf. Ook vind je hier handelingsperspectieven waarmee je het risico kunt beperken. In 2 stappen krijg je inzicht en ontdek je daarna hoe je kunt handelen.

 

In stap 1 selecteer je de productgroepen die voor jou relevant zijn om te ontdekken welke grondstoffen nodig zijn voor de productie van jouw producten. In stap 2 vind je wat je kunt doen om je bedrijfsrisico’s te beheersen.

 

www.grondstoffenscanner.nl