6e Bijeenkomst Branchemanagers 20 juni 2022

Op 20 juni 2022 vond de zesde bijeenkomst over het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie plaats, speciaal voor branchemanagers van Koninklijke Metaalunie en business development managers van FME. Op deze pagina zijn de presentaties van de bijeenkomst terug te vinden. Klik op de titels om de presentaties te openen.

 

15:30u Welkom en aftrap

 

15:35u Circulair beleid door Gerard Wyfker (Metaalunie) en Robert van Beek (FME)

Het kabinet werkt aan plannen die Nederland in 2050 circulair moeten krijgen. Ondanks de ambities in het coalitieakkoord voor een circulaire toekomst van Nederland, zijn er zorgen over het lage tempo van de transitie en de beperkte middelen die vooralsnog zijn vrijgemaakt.
Gerard Wyfker en Robert van Beek gaan in op de recente ontwikkelingen op dit thema en informeren jou over de inspanningen vanuit FME en Metaalunie om circulariteit in de maakindustrie te agenderen. Besproken werden onder meer:

 

16:00u Circopomp, het circulair keteninitiatief voor pompen door Franjo Stakovic (Circospin)

Jaarlijks komen 830.000 nieuwe circulatiepompen op de Nederlandse markt, die voorzien in het rondpompen van warmwater in cv-installaties in woonhuizen en kleine bedrijven.Van de afgedankte pompen wordt nu slechts 1,6% hergebruikt. De tien marktleiders in circulatie-pompen (5 fabrikanten en 5 groothandels) hebben samen Circopomp gestart om deze oude pompen in te zamelen en een tweede leven te geven. Franjo Stakovic van Circospin vertelt ons meer over de realisatie van dit initiatief dat afgelopen april werd gelanceerd.

 

16:20u Updates circulaire brancheprojecten, door diverse branchemanagers

Bert Nagtegaal gaf een korte update over de circulaire activiteiten van de Fedet.

Gerwin Klok vertelde over het project rond recycling van composiet materiaal, waarbij de brancheorganisatie Nederlandse Jachtbouwindustrie NJI is betrokken Bekijk de korte video (2 min) of langere video (5 min) over dit project.

 

16:35u Internationale ontwikkelingen circulaire maakindustrie door John Heynen, secretaris Nationaal Strategisch Platform (NSP)/ RVO

Het Nederlands Strategisch Platform (NSP) is de internationale liaison van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM). NSP verbindt wat we willen in Nederland met wat er gebeurt in de Europese Unie en stuurt het beleid van de Europese Unie (EU) bij waar gewenst. John Heynen vertelt over de activiteiten van het NSP, exportkansen en internationale samenwerking op het gebied van circulaire maakindustrie en Europese subsidies op het gebied van circulariteit.

 

17:00u Einde

Registratie bijeenkomst 20 juni