Agenda & Events

7 feb

online

Nationale Conferentie Circulaire Economie 2022

Op 7 februari 2022, op de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie, vindt de vierde Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats (09:30-17:00u). Het thema van dit jaar is ‘systeemverandering van een lineaire naar een circulaire economie’. Om tot een volledig circulaire economie te komen is systeemverandering nodig, en ook al wordt er door velen al hard aan circulaire economie gewerkt, zijn er nog veel aanpassingen nodig in het denken en doen om écht over te stappen naar een circulair systeem. Net als in voorgaande jaren, worden er tijdens de conferentie tal van deelsessies georganiseerd.

 

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie verzorgt de sessie “100 Moonshots voor 10.000 maakbedrijven” tijdens de 1e deelsessies (11:00-12:00u). Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie gaat zich inzetten om binnen 4 jaar een kwart van alle producerende maakbedrijven (circa 10.000) te helpen met implementeren van circulaire businessmodellen in hun bedrijfsvoering en productieketen. We richten ons daarbij op de productgroepen waar de grootste CO2- winst en de meeste toegevoegde waarde is te behalen: Windparken, Zonneparken, Klimaatinstallaties, Machinebouw, Batterijen en Mobiliteit. In deze sessie lichten we onze werkwijze toe en gaan in discussie over de onderwerpen waarmee we aan de slag moeten? Wat worden onze 100 Moonshot projecten?

 

In de 2e ronde (14:00-15:00u) geven we samen met de Transitieagende Bouw een sessie over circulaire klimaatinstallaties en kansen voor de installatiesector.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van de Nationale Conferentie Circulaire Economie.