Agenda & Events

3 apr

BlueCity Rotterdam en andere locaties

CIRCO Track De circulaire metaalketen

Metaalrecycling is een lang bestaande praktijk. Vaak vindt er een grove scheiding plaats tussen metalen, aangezien gescheiden metalen meer waarde hebben dan “gemengd” schroot. Alleen bij aanzienlijke toename in marktwaarde wordt verder gesorteerd en/of voorbewerkt.

Het potentieel van recycling en de toepassing van hogere R-strategieën blijft onvoldoende benut voor metalen. Momenteel ontbreekt een actieve sturing om de kringloop te sluiten met het behoud van strategische (legerings) elementen die de hoogste waarde vertegenwoordigen, zowel vanuit het oogpunt van leveringszekerheid als milieu-impact. Hierdoor blijft er veel onbenut potentieel liggen.

In deze track combineren we het meten van de impact met het identificeren en realiseren van kansen met materialen in de keten. Het doel is om ketenpartners samen te brengen rondom verschillende metaal stromen.

 

Data:

Woensdag 3 april

Woensdag 19 april

Vrijdag 22 mei

 

Meer informatie: CIRCO hub Zuid-Holland of bekijk de FLYER – CIRCO-Track – De circulaire metaalketen