Agenda & Events

11 okt

Online

Horizon Europe info days - Cluster 4

Dit evenement heeft tot doel potentiële aanvragers te informeren over de financieringsmogelijkheden van de 2024-oproepen van Horizon Europe Cluster 4 ‘Digital, Industry and Space’ Work Programme 2023-2024.

 

Tijdens het tweedaagse evenement zullen sprekers van de Europese Commissie de onderwerpen van de call, de evaluatie en het gunningsproces presenteren. Potentiële aanvragers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Onder pijler II van Horizon Europa richt Cluster 4 zich op digitaal, industrie en ruimtevaart en wil het volgende bereiken:

  • Klimaatneutrale, circulaire en gedigitaliseerde productie
  • Grotere autonomie in belangrijke strategische waardeketens voor een veerkrachtige industrie
  • Toonaangevende data- en computertechnologieën
  • Digitale en opkomende technologieën voor concurrentievermogen en geschikt voor de Green Deal
  • Open strategische autonomie bij het ontwikkelen, inzetten en gebruiken van mondiale ruimtegebaseerde infrastructuren, diensten, toepassingen en gegevens
  • Een mensgerichte en ethische ontwikkeling van digitale en industriële technologieën.

 

Meer informatie en aanmelden: The research and innovation community platform