Agenda & Events

15 jun

BlueCity, Rotterdam

CIRCO Track – Circulariteit in de superjacht refit

Duurzaamheid en het circulair gebruik van materialen krijgt steeds meer aandacht binnen de sector, mede als gevolg van toenemende maatschappelijke druk. Superjachten hebben een lange levensduur en naar verwachting zal 85% van de huidige vloot in 2050 nog operationeel zijn. Alleen door bestaande jachten te verduurzamen kan de sector als geheel tegemoet komen aan de groeiende maatschappelijke druk en strengere wetgeving om duurzaam te opereren.

 

In deze Track onderzoekt CIRCO Hub Zuid-Holland met de gehele keten waar circulaire kansen liggen die ecologische en economische winst opleveren. Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken ketenpartijen gekeken hoe er aan de klantvraag voldaan kan worden en hoe we de sector toekomstbestendig kunnen maken.

 

Meer informatie en aanmelden op de website van CIRCO.