Vermijd risicovolle grondstoffen

 

Wat zit er precies in de producten die we produceren en verkopen? Bedrijven kopen componenten en materialen die al een lang traject achter zich hebben. Dat maakt het lastig om te achterhalen wat is toegevoegd. Gelukkig zijn er meerdere hulpmiddelen beschikbaar die je helpen om dit te ontdekken zodat je actie kunt ondernemen.

 

Risico’s voor leveringszekerheid en negatieve milieu-impact

Onderzoek door FME (2016) wees uit dat 80% van onderzochte bedrijven kritische materialen problemen verwachten. Deze materialen zijn essentieel voor productie en moeilijk te vervangen, maar prijzen stijgen of fluctueren sterk en levering kan problematisch zijn. Het is dus goed om te weten of jouw bedrijf risico loopt. Welke materialen gebruik je voor je product? Welke materialen zijn beter om te vermijden vanwege schaarste, risico’s van leveringszekerheid en/of negatieve milieu-impact? Met de Grondstoffenscanner kun je per product of productgroep zoeken naar risico’s. Ook worden oplossingen aangedragen. Aanmelden is verplicht.

 

Risico’s voor voor mens en milieu

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, effect hebben op vruchtbaarheid of zich in de voedselketen ophopen. Om die reden wordt er in de EU streng op gecontroleerd. Maar, de stoffen zitten vaak in allerlei producten verwerkt. Zo kom je ze tegen in chemische producten als verf, maar ook in producten waar kunststof of metaallegeringen in verwerkt zitten. Weten of er zeer zorgwekkende stoffen in jouw (sub)branche voorkomen? Gebruik de ZZS-navigator van RIVM.