Tool

Rekenmodel restwaarde

  • Inspanning:
  • Doelgroep: Original Equipment Manufacturer (OEM), Schroot/recyclingbedrijf, Toeleverancier: componentproducent
  • Ervaringsniveau: Gevorderd

 

Het doel van het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ was het ontwikkelen van één door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode voor financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten.

 

Het resultaat van het onderzoek was enerzijds inzicht in bestaande methoden en tools voor (rest)waardebepaling en randvoorwaarden voor de dynamiek tussen vraag en aanbod. Aanvullend is een rekenmodel ontwikkeld waarmee op productniveau de hergebruikwaarde en op materiaalniveau de recyclingwaarde kan worden berekend.

 

Op deze pagina is het rekenmodel te vinden en het eindrapport met een beschrijving van de rekenmethode. Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina Normering financiële waardebepaling.