Bijeenkomst Samen aan de slag in de circulaire maakindustrie

Op 12 maart 2024 waren we te gast bij Lely voor onze bijeenkomst in het kader van de Week van de Circulaire Economie. Na een rondleiding door de Lely Campus verzamelden bijna honderd mensen zich in het auditorium voor een afwisselend programma onder leiding van moderator Robert van Beek, belangenbehartiger Energie en Milieu bij FME.

 

Op deze pagina vind je de presentaties en een impressie van de middag. We danken Lely, alle sprekers en deelnemers voor hun bijdrage aan dit (wat ons betreft) geslaagde event.

 

Samenvatting programma, sprekers en presentaties

 

Klik op de titels om de presentaties te openen.

 

Opening: Visie en ambitie Circulaire Maakindustrie 2024-2030

Panelgesprek over de visie en ambities Circulaire Maakindustrie 2024 met:

  • Theresa Wallner, senior beleidsmedewerker circulariteit en innovatie kritieke grondstoffen ministerie van IenW
  • Matthéüs van de Pol, programmamanager Ministerie van EZK
  • Harald Tepper, waarnemend voorzitter Regiegroep Circulaire Maakindustrie en Program lead Circular Economy Philips
  • Gerard Wyfker, beleidssecretaris Koninklijke Metaalunie

Lely’s reis naar een duurzame toekomst

Tanja Roeleveld, Head of Sustainability & Public Affairs, Lely

 

Miele’s stappen naar een circulair bedrijfsmodel

Rozemarijn van Rhenen, projectmanager Sustainability Miele

Met bijdrage van Eduard Lebbink, REMADE in HOLLAND

 

Circolektra’s en ABB’s samenwerking voor circulariteit in de bouw

Franjo Stakovic, oprichter en directeur Circospin

Kees Jan’t Mannetje, business developer ABB

 

Vooruitblik activiteiten 2024: van ambitie naar praktijk

Jeannette Levels, Circonnect

Hannah Bruinink, BlueCity, CIRCO Hub Zuid-Holland

 

 

Panel Visie en ambities Circulaire Maakindustrie 2024

In 2024 wordt een uitvoeringsprogramma voor een circulaire maakindustrie gestart en uitgewerkt. Hoe gaat dit eruit zien en wat betekent dit voor bedrijven in de maakindustrie?

 

Sinds 2017 is al veel gedaan aan basisstructuur, kennisopbouw en hulpmiddelen, onderweg naar de circulaire doelen voor 2030. In 2019 startte het eerste uitvoeringsprogramma voor een circulaire maakindustrie met een breed palet van activiteiten: onderzoek naar sectoren, ontwikkeling van tools en cases, CIRCO tracks. Hieruit zijn ook lessen geleerd voor de projecten waar we nu mee aan de slag moeten. Zo worstelen bedrijven nog met circulaire businessmodellen die vaak complex blijken. Ook de focus van Europese wetgeving moet nog ontwikkelen van recycling naar ‘hogere’ circulaire straegieën als remanufacturing en reparatie. Er zijn veel relevante tools maar die worden nog maar beperkt ingezet.

 

In panelgesprek zijn we ingegaan op hoe we de circulaire doelen in 2030 gaan halen, met het accent op onze acties in 2024 en 2025. De gesignaleerde lessen en belemmeringen zijn vertaald in verschillende typen projecten. Er zijn nu middelen beschikbaar vanuit de ministeries van EZK en IenW om de knelpunten op te lossen. Voor de korte termijn gaat het om investeringsprojecten, kennisprojecten en activatieprojecten. De focus ligt op een aantal productgroepen waar het grootste potentieel ligt. In het programma worden de doelen en aanpak van de Nationale Grondstoffen Strategie (‘NGS’) en het Nationaal Programma Circulaire Economie (‘NPCE’) geïntegreerd. In aanvulling wordt een Nationaal Groeifonds (NGF) ontwikkeld rond circulaire kritieke materialen.

 

Het panel sloot af met de oproep aan bedrijven om vooral aan de slag te gaan en aan de overheid om circulaire businessmodellen nog beter te faciliteren.

 

Bekijk de presentatie: Visie en ambitie Circulaire Maakindustrie 2024-2030

 

De panelleden, vlnr Gerard Wyfker, Theresa Wallner, Harald Tepper en Matthéüs van de Pol

 

Lely’s reis naar een duurzame toekomst

Tanja Roeleveld, Head of Sustainability & Public Affairs bij Lely, nam ons mee in de duurzaamheidsaanpak van Lely. Het bedrijf heeft ambitieuze doelen op het gebied van CO2, circulariteit en sourcing. In 2030 wil het bedrijf CO2 neutraal zijn met de eigen activiteiten (scope 1&2) en gaat doelen opstellen voor scope 3 waarin het (energie)gebruik van de verkochte producten een groot aandeel heeft. Met nieuwe circulaire oplossingen en businessmodellen wil Lely bijdragen aan het sluiten van de productkringlopen. Inmiddels is een grote diversiteit aan ideeën uitgevoerd, van niet meer meeleveren van een afdak dat klanten vaak niet gebruiken tot reductie en terugname van verpakkingsmateriaal.

 

Bekijk de hele presentatie: Lely’s reis naar een duurzame toekomst

 

Tanja Roeleveld, Head of Sustainability & Public Affairs Lely

Miele’s stappen naar een circulair bedrijfsmodel

Rozemarijn van Rhenen, projectmanager Sustainability bij Miele, lichtte toe hoe het duurzaamheidsbeleid van Miele werd vertaald in een project om gebruikte apparaten een nieuw leven te geven. Ingenomen apparaten worden getest en op basis van het aantal gemaakte draaiuren ingedeeld in drie categorieën en weer verkocht. De prijs daalt naarmate het apparaat meer ‘ervaring’ heeft. Daarnaast heeft Miele projecten gestart om onderdelen te recyclen of te refurbishen uit apparaten die niet meer hergebruikt kunnen worden.

Meer informatie: persbericht Miele

 

Rozemarijn van Rhenen, projectmanager Sustainability bij Miele

 

In een kort interview legde Eduard Lebbink uit wat de rol was van Remade in Holland in het project met Miele. Het bedrijf voerde een revisie uit van de elektromotoren uit de afgedankte wasmachines, waarna het gereviseerde product werd getest aan de kwaliteitscriteria van Miele.

 

Eduard Lebbink, Remade in Holland, geinterviewd door moderator Robert van Beek

 

 

Circolektra’s en ABB’s samenwerking voor circulariteit in de bouw

Franjo Stakovic nam de aanwezigen mee in het ontstaan van Circospin en de ontwikkeling van circulaire keteninitiatieven voor de inzameling van pompen (Circopomp), gemalen (Circogemaal) en elektrotechnische componenten in de bouw zoals groepenkasten en noodverlichting (Circolektra). Samen met fabrikanten, groothandel en inzamelpartners (b.v. in de installatie) worden afgedankte producten ingezameld, gesorteerd en teruggeleverd naar de producent of andere partij voor hergebruik of recycling.

 

Kees Jan ’t Mannetje, business developer bij ABB maakte duidelijk hoe de deelname aan Circolektra past binnen de duurzaamheidsstrategie van ABB en de oplossingen die bijdragen aan CO2 reductie en circulariteit. Hij benadrukte samen met Franjo dat het loont om gewoon aan de slag te gaan.

 

Bekijk de hele presentatie: Circolektra’s en ABB’s samenwerking voor circulariteit in de bouw

 

Franjo Stakovice, oprichter en directeur Circospin

 

Kees Jan ’t Mannetje, ABB

 

Vooruitblik activiteiten 2024: van ambitie naar praktijk

Tot slot gaven Jeannette Levels (Circonnect) en Hannah Bruinink (CIRCO hub Zuid-Holland, BlueCity) een overzicht van concrete projecten die binnenkort van start gaan. Van de aankomende Ketentrack Metaalketen tot de ontwikkeling van instrumenten zoals circulaire productpaspoorten. Hun conclusie? Samenwerken is het nieuwe concurreren!

 

Bekijk de hele presentatie: Vooruitblik activiteiten 2024: van ambitie naar praktijk

 

Hannah Bruinink (links) en Jeannette Levels

 

Samen aan de slag

Na afloop was er een fotomoment met de partijen die zich gaan inzetten voor een circulaire maakindustrie:

 

Vertegenwoordigers van de partijen achter het uitvoeringsprogramma: FME, Metaalunie, ministerie van IenW, ministerie van EZK, Versnellingshuis, Circonnect, CIRCO, TNO, RVO en KIA-CE