Project

Smart industry én circulaire bedrijfsimpact

Sector: Smart Industry, Hight tech systems and materials

Partners: Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant, Provincie Zuid-Holland, FME, Koninklijke Metaalunie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Locatie: Provincies Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant

Smart industry én circulaire bedrijfsimpact

Binnen de maakindustrie liggen volop kansen voor de circulaire economie, op het raakvlak van technologie en grondstofefficiency. Dit biedt uitzicht op nieuwe, succesvolle businessmodellen. Digitalisering en nieuwe technologieën bieden bekende en nog onbekende mogelijkheden om grondstoffen en materialen hoogwaardiger, efficiënter en zuiniger te (her)gebruiken. Dat is belangrijk, want door de toenemende vraag naar grondstoffen neemt de leveringszekerheid af van vooral kritieke materialen (aardmetalen). En deze zijn essentieel voor de maakindustrie.

Wat gebeurt er binnen de hightech industry op het gebied van circulair ondernemen en smart industry innovaties? Hoe kunnen beleidsmakers, branchepartners en het bedrijfsleven nog meer impact maken met nieuwe business modellen? TNO voert hiervoor diverse onderzoeken uit bij innovatieve maakbedrijven binnen vier provincies.

 

 

Partners

  • De provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel, en Zuid-Holland opdrachtgever. Deze provincies bieden maakbedrijven smart industry programma’s. Deze provincies zijn ook bezig met het ontwikkelen of al uitvoeren van een regionaal circulair programma gericht op de maakindustrie.
  • De brancheorganisaties FME en Koninklijke Metaalunie: sponsor van de onderzoeken, partners van het Smart Industry Programma belangrijk kennisdelingspartner.
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: sponsor van de TNO onderzoeken, partner in het Programma Smart Industry en verantwoordelijk voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Circulaire maakindustrie.

 

Verwachte resultaten

Uit de eerste TNO rapporten naar het circulaire karakter van Gelderse en Noord-Brabantse maakbedrijven blijkt dat maakbedrijven als veel kenmerken van circulair handelen in zich hebben. Varierënd van onderhoud van kapitale machines, slimme meetsystemen tot robotisering en 3d printing. De verwachting is dat de impactstudie bij een selectie van koplopers kwantitatieve inzichten geeft op grondstoffen, CO2 en bedrijfseconomie als basis voor bredere toepassing in de praktijk.

 

 

Meer weten over de provinciale programma’s voor maakbedrijven rondom slim en circulair?

 

 

Gelderland

 

Noord-Brabant

 

Overijssel

 

Zuid-Holland