Project

Smart industry én circulaire bedrijfsimpact

Sector: Smart Industry, Hight tech systems and materials

Partners: Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant, Provincie Zuid-Holland, FME, Koninklijke Metaalunie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Locatie: Provincies Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant

Smart industry én circulaire bedrijfsimpact

Binnen de maakindustrie liggen volop kansen voor de circulaire economie, op het raakvlak van technologie en grondstofefficiency. Dit biedt uitzicht op nieuwe, succesvolle businessmodellen. Digitalisering en nieuwe technologieën bieden bekende en nog onbekende mogelijkheden om grondstoffen en materialen hoogwaardiger, efficiënter en zuiniger te (her)gebruiken. Dat is belangrijk, want door de toenemende vraag naar grondstoffen neemt de leveringszekerheid af van vooral kritieke materialen (aardmetalen). En deze zijn essentieel voor de maakindustrie.

Wat gebeurt er binnen de hightech industry op het gebied van circulair ondernemen en smart industry innovaties? Hoe kunnen beleidsmakers, branchepartners en het bedrijfsleven nog meer impact maken met nieuwe business modellen? In 2018 en 2019 TNO voerde hiervoor onderzoeken uit bij innovatieve maakbedrijven binnen vier provincies:  Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel, en Zuid-Holland: opdrachtgever. De rapporten van drie onderzoeken zijn hieronder te vinden.