Project

Buyer Group Duurzame Zonnepanelen

Sector: Circulaire Zonneparken

Partners: UPCM, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, HVC, Eneco, ProRail en Rijks Vastgoed Dienst.

Locatie: Nederland

Buyer Group Duurzame Zonnepanelen

Zonne-energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Op dit moment liggen er 45 miljoen zonnepanelen in Nederland en dat aantal stijgt aanzienlijk in de komende jaren. Juist aan de inkoopkant kan nog veel winst behaald worden op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daarom is er een nationale buyer group opgericht op duurzame zonnepanelen. Dit initiatief is opgezet vanuit UPCM en gefaciliteerd vanuit PIANOo.

 

Zonnepanelen worden nu meestal ingekocht op basis van het hoogste rendement voor de laagste prijs. Maar hoe zit het met de duurzaamheid van zonnepanelen? Er zijn grote verschillen in zonnepanelen met betrekking tot levensduur, carbon footprint, toxische materialen en de arbeidsomstandigheden waaronder panelen zijn geproduceerd. Voor individuele organisaties die zich bezig houden met inkoop zijn dit complexe thema’s. Door dit gezamenlijk op te pakken wordt kennis gedeeld en ontstaan er uniforme afspraken. Dit moet uiteraard ook internationaal worden opgepakt want pas dan ontstaat er inkoopvolume en kan de markt worden uitgedaagd.

 

De buyer group wordt voorgezeten door Michiel Mensink (voormalig oprichter Exasun) en Bart Jeroen Bierens, secretaris (RVO). Tot aan de zomer van dit jaar worden verschillende thema’s uitgediept waarna de input wordt verwerkt in aanbestedingsteksten. Vervolgens wordt ervaring opgedaan met concrete aanbestedingen. Dit traject loopt tot medio 2023. In de tussentijd wordt de brede zon PV achterban geïnformeerd over de ervaringen en wordt kennis gedeeld zodat andere organisaties hier ook zelf mee aan de slag kunnen gaan.

 

Voor meer informatie kijk op de website van PIANOo.