Themaproject

Batterijen voor e-mobiliteit

De grote groei van elektrische mobiliteit zorgt voor een enorme vraag naar Lithium-ion batterijen die ook weer gerecycled moeten worden aan het einde van hun levensduur

Waarom is dit een belangrijk thema?

De markt voor elektrisch vervoer groeit de laatste jaren hard door. Van alle nieuwe fietsen die jaarlijks in Nederland verkocht worden is ruim 40% een E-bike. In 2019 waren dat 420.000 nieuwe e-bikes en over 5 tot 8 jaar zal van bijna al die fietsen de Lithium-ion batterij vervangen zijn. Met de ambities van de autobranche zouden vanaf 2030 alle nieuwe auto’s volledig elektrisch moeten zijn, dat zijn jaarlijks een 420 – 440.000 auto’s. Dat betekent dat op termijn jaarlijks 120.000 ton aan batterijen gerecycled zal moeten worden, alleen al van de elektrische auto’s. Bussen en ander vervoer kan zomaar zorgen voor nog eenzelfde hoeveelheid. Batterijen bevatten waardevolle metalen zoals Nikkel, Cobalt, Mangaan, Koper, Lithium en Aluminium. Allemaal grondstoffen die we in Europa zelf niet winnen en die we vanwege schaarste vraagstukken en leveringszekerheid, alsook om economische of strategische redenen terug moeten willen winnen. Een wereldwijde uitdaging ligt er op het gebied van recycling van batterijen. Vanaf 1 januari 2030 moeten batterijen in industriële en elektrische voertuigen een minimumpercentage hergebruikte materialen uit afgedankte batterijen bevatten.

Waar werken wij al aan?

In 2020 ontwikkelden we een Kennisdossier Lithium-ion batterijen waarin we ingaan op wat een Lithium-ion batterij nu precies is, waarom circulariteit belangrijk is en welke circulaire kansen dit biedt.

 

In november 2020 hebben we een Circo Track Batterijen voor (licht) elektrisch vervoer georganiseerd. De uitkomsten van de track werden gepresenteerd tijdens een webinar op 2 februari 2021 door Linda Louwissen, trainer bij CIRCO en Nout Neijmeijer, batterij expert bij Felyx. Overige sprekers waren Rutger van Poppel (Brainport Development) over samenwerking rond recycling van batterijen en Piet Jan Vet, business developer bij Metalot over de belangrijkste kennis- en innovatie uitdagingen voor recycling van batterijen. Kijk het webinar hier terug. en/of download de presentaties: Week vd CE – Circulaire Maakindustrie – batterijen

 

In het relevantiedocument ‘‘Batteries and energy storage – improving the value chain of batteries” (november 2022) geeft Circo een toegankelijk overzicht van de ontwikkeling van circulariteit in batterijen. Het gaat in op de specifieke milieu-impact van de sector, marktkansen en -bedreigingen, bedrijfsrelevantie en kennislacunes.

 

Het Battery Competence Cluster NL gaat zich nu richten op het realiseren van recyclingcapaciteit in Nederland. Belangrijke opgave is het verbinden van partijen die actief zijn op de inzameling en verwerking van metaalhoudende materiaalstromen en de gebruikers van batterijen.

 

 

Document

Kennisdossier: Lithium-ion batterijen

Hoe gaan we circulair om met de gigantische opmars van de Lithium-ion batterij?

Open document

Document

Circulaire Energietransitie

Verkenning naar omvang van de kritieke metaalvraag van de Nederlandse energietransitie, circulaire strategieën om deze te verlagen en kansen voor de Nederlandse industrie.

Open document

Document

Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU

Analyse van kritiek materiaalgebruik bij hernieuwbare energie, e-mobiliteit, defensie en lucht- en ruimtevaart.

Open document

4.000 euro voor een nieuwe hybride auto-accu? We kunnen de oude opknappen voor minder, bedachten ingenieurs Murat Aydemir en Dennis Bakker twee jaar geleden. Daarna stroomden de aanvragen binnen. “In Europa is er geen ander bedrijf die…

Ga naar interview

Een deukje, hardware die niet meer werkt of een enkele kapotte accucel in de batterij van je elektrische auto. En dan maar de gehele batterij van 200 kg omsmelten voor recycling? Doodzonde vinden ze dat bij EcarACCU.

Ga naar interview

“We redden heel veel Lithium-ion accu’s van recycling.” Vertelt Jan Bartels, medeoprichter van NOWOS. En dan niet de grote auto-accu’s waar al veel partijen mee bezig zijn, maar juist de kleinere ‘vergeten’ accu’s van bijvoorbeeld elektrische scooters,…

Ga naar interview