Thomas Cleij, decaan Universiteit van Maastricht: "Bachelor Circular Engineering leidt ingenieurs van de toekomst op"

“Als we het circulaire vraagstuk hier niet met elkaar opgelost krijgen, is er geen toekomst voor de chemische industrie in West-Europa”

 

Thomas Cleij is decaan van de bètafaculteit van de Universiteit van Maastricht. Sinds dit collegejaar heeft hij een nieuwe bacheloropleiding toegevoegd aan het onderwijsaanbod: Circular Engineering. Die moet de ingenieurs van de toekomst opleiden. “Het is verrassend dat er in de wereld niet eerder iemand op dit idee is gekomen. Dat klinkt misschien arrogant, maar zo bedoel ik het niet.”

 

Hoe hij het wél bedoelt: Thomas Cleij ziet het als zijn taak om goed en toekomstbestendig techniekonderwijs te bieden. Dat is de basis voor het idee voor een nieuwe opleiding. Daarnaast kijkt hij naar het profiel van zijn universiteit, de onderwijsfilosofie die gestoeld is op problem based learning de regio waarin hij werkt en de maatschappelijke en ecologische uitdagingen vanuit technisch perspectief. Voor Cleij was het daarom logisch om juist deze bachelor te ontwikkelen. “We wilden iets toevoegen aan het Nederlandse onderwijslandschap, iets wat er nog niet was.”

 

Wat voegt de opleiding Circular Engineering toe aan het Nederlandse onderwijslandschap?

“We leiden studenten breed op en maken de opleiding integraal onderdeel van de ingenieur van de toekomst. De afgelopen jaren gingen ingenieurs op zoek naar het optimum van de techniek, zochten naar de goedkoopste of meest efficiënte oplossing, de meeste tomaten per vierkante meter. Maar er is een nieuwe dimensie bij gekomen. De ingenieur van de toekomst werkt aan technische oplossingen die rekening houden met maatschappelijke en ecologische vraagstukken.

 

“Die nieuwe ingenieur zoekt dus de balans tussen grondstoffen, milieu en publieke opinie.”

 

Wil je meer weten over de visie van Cleij op de bachelor, de samenwerking met bedrijven in de regio en zijn advies aan andere universiteiten? Lees het hele interview hier.

 

Foto: Thomas Cleij, credits Thom Frijns

Niels van Olffen en Ton Bastein, ontwikkelaars CESI Supply Tool: “Circulair ondernemen begint en eindigt met het kunnen toevoegen van waarde.”

Wanneer je als toeleverancier in de maakindustrie stappen wilt zetten op het gebied van circulariteit, hoe ga je dan het gesprek aan met je klant? En wel op zo’n manier dat het ook tot commercieel succes leidt?…

Subsidieregeling Circulaire Economie opent op 22 mei

Vanaf 22 mei is de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie geopend voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. In totaal is er 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de…