Onderzoek financiële restwaarde kapitaalgoederen: doe mee!

Om de circulaire transitie in de maakindustrie en bouwsector aan te jagen is het van belang om de financiële restwaarde van kapitaalgoederen en andere (bouw)producten inzichtelijk te maken. Het in geld uitdrukken van circulaire beslissingen is daarbij de aangewezen methode. Standaardisatie voorkomt wildgroei aan methoden en greenwashing. De brancheorganisaties Metaalunie en FME hebben daarom met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opdracht gegeven aan Alba Concepts voor het project Normering financiële waardebepaling

 

Jouw bijdrage is welkom!

In het najaar van 2021 is gestart met de afname van interviews bij een brede verscheidenheid aan partijen: producenten en recyclers in de keten van kapitaalgoederen, maar ook kennisinstellingen, banken, accountants et cetera. Momenteel valideren de onderzoekers de bevindingen uit de interviews middels een enquête onder een brede groep respondenten. Heb jij ervaring en/of affiniteit met dit onderwerp? Dan horen wij graag jouw input via deze enquête.  De enquête is in te vullen tot 15 januari 2022. Het invullen duurt 20 minuten. Doe mee!

 

Meer over het project

Doel van het project is het ontwikkelen van één door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode van de financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten.Betrouwbare informatie over de financiële restwaarde kan nagenoeg de gehele (bouw)kolom meer zekerheid bieden om businessmodellen circulair aan te passen, nieuwe service businessmodellen op te zetten tot en met andere posities in de kolom in te willen gaan nemen. Meer concreet gaat men in het onderzoek aan de slag met:

  • Basisgrondslag voor de bepaling van de financiële restwaarde van (bouw)producten en -materialen welke universeel, ongeacht de toepassing, kunnen worden gehanteerd;
  • Sectorspecifieke kengetallen voor financiële restwaarde eventueel verbijzonderd naar subsectoren of schaalniveaus;
  • Het onderzoeken van de werkelijke toepasbaarheid van de grondslagen in een eerste aan de bouwsector gerelateerde pilot gesplitst naar wel en niet aan de maakindustrie gerelateerde subsectoren.

Het project zal in 2022 worden afgerond met een eindrapportage inclusief een rekenmodel/rekenregels met gevalideerde kengetallen. Meer weten over het project of contact opnemen met de onderzoekers? Ga naar de projectpagina.

Het project wordt ondersteund vanuit de Uitvoeringsprogramma’s  Circulaire Maakindustrie en Circulaire Bouweconomie.

 

Rekenmodel financiële restwaarde toont aan: hergebruik loont!

FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken hebben het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ laten uitvoeren. Uit 75 cases blijkt duidelijk dat hergebruik ten opzichte van recycling niet alleen meer milieuwinst oplevert maar ook financieel voordeliger is. Tot…

Kennisinstellingen zien kansen én valkuilen bij ‘reparatie'-wetgeving

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor consumenten om hun producten te (laten) repareren. Goed nieuws voor het milieu. Maar er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Tien wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft,…