Maatschappelijke partijen in gesprek over circulaire maakindustrie

Op maandag 28 maart kwamen meer dan 50 vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen samen bij het ministerie van EZK in Den Haag om in gesprek te gaan met het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie. Gespreksonderwerp was wat zij zouden kunnen bijdragen aan het versnellen van circulariteit binnen deze sector.

 

De bijeenkomst vormt een belangrijke stap in het zogenaamde nationaal doelenproces. De maakindustrie is een van de vijf transitieteams die in dit proces  amen met verantwoordelijke ministeries op productgroepniveau doelen en routekaarten uitwerkt.

 

Na de opening door Fried Kaanen, voorzitter UPCM, en een toelichting op het nationaal doelenproces door Martine Roza (Ministerie van IenW) kregen de aanwezigen een korte introductie op het markttransformatiemodel door Lucas Simons (New Foresight). Het model is een van de transitie-aanpakken waarmee het Uitvoeringsprogramma werkt.

 

In welke transitiefase zitten de verschillende circulaire productgroepen in de maakindustrie en wat kunnen stakeholders in welke fase doen?

 

De discussies in de deelsessies  aan de hand van het model leverden zinvolle inzichten en nuttige ideeën voor interventies voor onder meer circulaire windparken, batterijen en andere productgroepen. De inzichten worden verwerkt in de routekaarten die in de zomer van 2022 zullen worden opgeleverd.

 

Het was positief om te zien dat zo veel stakeholders uit financiële sector, overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s aan de transitie naar een circulaire economie willen werken. Dat bleek ook uit de reacties van een aantal deelnemers na afloop: “Mooi om te zien hoeveel drive er is om de circulaire economie te versnellen voor de maakindustrie” en “Alleen samen maken we tenslotte een transitie naar een gezonde toekomst en circulaire economie mogelijk.”

CDA verwacht veel van Nationaal Programma Circulaire Economie

Als eind dit jaar staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen met het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) komt, verwacht haar CDA-partijgenoot en Tweede Kamerlid Agnes Mulder dat dit het grote plan van dit kabinet is om…

SynchUp! lanceert circulaire challenges van Philips, Vanderlande en Fokker

Innovatiekracht van mkb’ers en start-ups gezocht! Op 14 september stelde innovation & businessbooster SynchUp! drie challenges open. Uitgangspunt van SynchUp! is de vraag van een grootbedrijf naar een (circulair-)technische oplossing voor een bestaand probleem. Mkb’ers en start-ups…