Maatschappelijke partijen in gesprek over circulaire maakindustrie

Op maandag 28 maart kwamen meer dan 50 vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen samen bij het ministerie van EZK in Den Haag om in gesprek te gaan met het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie. Gespreksonderwerp was wat zij zouden kunnen bijdragen aan het versnellen van circulariteit binnen deze sector.

 

De bijeenkomst vormt een belangrijke stap in het zogenaamde nationaal doelenproces. De maakindustrie is een van de vijf transitieteams die in dit proces  amen met verantwoordelijke ministeries op productgroepniveau doelen en routekaarten uitwerkt.

 

Na de opening door Fried Kaanen, voorzitter UPCM, en een toelichting op het nationaal doelenproces door Martine Roza (Ministerie van IenW) kregen de aanwezigen een korte introductie op het markttransformatiemodel door Lucas Simons (New Foresight). Het model is een van de transitie-aanpakken waarmee het Uitvoeringsprogramma werkt.

 

In welke transitiefase zitten de verschillende circulaire productgroepen in de maakindustrie en wat kunnen stakeholders in welke fase doen?

 

De discussies in de deelsessies  aan de hand van het model leverden zinvolle inzichten en nuttige ideeën voor interventies voor onder meer circulaire windparken, batterijen en andere productgroepen. De inzichten worden verwerkt in de routekaarten die in de zomer van 2022 zullen worden opgeleverd.

 

Het was positief om te zien dat zo veel stakeholders uit financiële sector, overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s aan de transitie naar een circulaire economie willen werken. Dat bleek ook uit de reacties van een aantal deelnemers na afloop: “Mooi om te zien hoeveel drive er is om de circulaire economie te versnellen voor de maakindustrie” en “Alleen samen maken we tenslotte een transitie naar een gezonde toekomst en circulaire economie mogelijk.”

Rekenmodel financiële restwaarde toont aan: hergebruik loont!

FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken hebben het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ laten uitvoeren. Uit 75 cases blijkt duidelijk dat hergebruik ten opzichte van recycling niet alleen meer milieuwinst oplevert maar ook financieel voordeliger is. Tot…

Kennisinstellingen zien kansen én valkuilen bij ‘reparatie'-wetgeving

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor consumenten om hun producten te (laten) repareren. Goed nieuws voor het milieu. Maar er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Tien wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft,…