Leidraad Circulair Product Paspoort versie 2.0: procesinstallaties en machines

Er is een vernieuwde versie van de leidraad circulair product paspoort (CPP) voor de maakindustrie beschikbaar. In een praktijkproject met bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie en hun leveranciers van procesinstallaties en machines is de eerste versie gevalideerd en verbreed. In deze ‘leidraad 2.0’ zijn de inhoud, randvoorwaarden en het gebruik van een Circulair Product Paspoort (ook wel materialenpaspoort) specifiek uitgewerkt voor procesinstallaties en machines.  

 

Data-informatievoorziening essentieel bij circulair ondernemen

Transparantie over herkomst, eigenschappen, gebruik en beschikbaarheid van materialen met betrouwbare en consistente data is een van de voorwaarden voor een circulaire transitie. Dat is ook terug te zien in het door de Europese Commissie gepresenteerde pakket van maatregelen om duurzame producten de norm te maken en Europa minder afhankelijk te maken van grondstoffen. De aankomende wetgeving over ecologisch ontwerp voor duurzame producten oftewel ‘ecodesign’ zal grote impact hebben op de maakindustrie en vraagt om nadrukkelijke data-informatievoorziening. Een CPP helpt bedrijven dan ook om essentiële stappen richting circulariteit te nemen en voor te sorteren op aankomende Europese regelgeving op het gebied van duurzaamheidsinformatie op productniveau.

 

Vooruit lopen op de Europese ecodesign wetgeving

Jasper Lipsch, Programma Manager Duurzaamheid bij Swinkels Family Brewers – een van de partijen die bijdroeg aan het project ‘Circulair productpaspoort Machinebouw Food’ – ziet dat het onderwerp steeds meer gaat leven bij leveranciers maar dat het voor hen nog lastig is om een goed materiaalpaspoort in te vullen. (In deze video vertelt hij over zijn ervaringen in het project met leverancier Flowfirm.) UPCM stelt het ontwikkelde format dan ook beschikbaar voor gebruik door bedrijven in de maakindustrie die vooruit willen lopen op (Europese) sectorregels. Hiermee krijgen maakbedrijven onder andere een handvat voor typen data die terug kunnen komen in een materialenpaspoort en die opgevraagd kunnen worden door externe partijen zoals opdrachtgevers en controlerende instanties. De leidraad kan daarnaast gebruikt worden om het aanleveren van ‘minimaal benodigde circulaire informatie’ te stimuleren en zodoende inzicht te krijgen in de mate van circulariteit van een product of dienst.

 

Achtergrond Circulair Product Paspoort

In 2020 vond het project ‘Circulaire transitie door transparantie’ plaats. In dit project is een uitvraag gedaan naar een circulair materialenpaspoort voor ICT-hardware van de rijksoverheid. Aan de hand van deze casus is de eerste leidraad voor een circulair materialenpaspoort in de maakindustrie ontwikkeld: de UPCM Leidraad Materialenpaspoort. In 2021 is het vervolgproject Circulair Productpaspoort Machinebouw Food gestart met Hygienic Design Network (HDN). In dit praktijkproject is met bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie en hun leveranciers van procesinstallaties en machines de leidraad gevalideerd en verbreed. Het resultaat is deze vernieuwde Leidraad.

 

Bekijk hier de Leidraad Circulair Product Paspoort 2.0.

Circulair Productpaspoort als tool voor circulaire transitie

Een Circulair Product Paspoort (CPP) wordt door veel partijen, waaronder de Europese Commissie, als onmisbaar en vanzelfsprekend onderdeel gezien van zowel de klimaattransitie als de circulaire transitie. Zonder productpaspoort zullen deze transities veel minder snel verlopen, omdat…

CIRCONNECT lanceert tool waarmee bedrijven zelf hun milieu impact kunnen berekenen

De milieu impact van producten is voortaan snel en eenvoudig zelf in kaart te brengen met de nieuwe kosteloze Self Assessment tool voor levenscyclus analyses. MKB bedrijven kunnen hiermee betere beslissingen maken die bijdragen aan een duurzame…