Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw: 50% minder CO2 mogelijk door sneller verduurzamen en samenwerking

De bouw kan sneller verduurzamen en circulair worden als metaal niet langer wordt gerecycled maar hergebruikt. De inzet van 75% hergebruikt staal bijvoorbeeld, kan de CO2 emissie met ca. 50% verlagen. Dat staat in de zojuist uitgebrachte Analyse CO2 impact staal in de bouw

 

“Om staal opnieuw te gebruiken moet het gekeurd worden met een CE keurmerk. Maar dat is te complex en moet simpeler. Het hergebruik van metaalproducten zoals stalen balken, buizen en gevelpanelen kan dan verder omhoog”- Henk Reijnders

 

In het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw (KDM) is de metaalsector vertegenwoordigd, van staalproductie tot metaalrecycling. KDM verspreidt en promoot de activiteiten en resultaten via de aangesloten bedrijven, (branche)organisaties en hun kanalen. Van januari 2022 zijn diverse projecten en onderzoeken ondergebracht op de website duurzamemetaalbouw.nl. De visie van KDM is dat metalen een goede bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en circulariteit. De KDM richt zich op drie soorten projecten: duurzaamheid, brandveiligheid en adaptiviteit. Als gebouwen eenvoudiger een tweede of derde functie kunnen krijgen hoeven ze niet gesloopt te worden. Henk Reijnders, voorzitter van het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw: “Circulair bouwen is een uitdaging. Het vraagt om anders werken, niet slopen maar demonteren, anders produceren en zelfs ontwerpen. Bedrijven kunnen dat niet alleen maar we moeten gaan samenwerken in ketens”.

 

Het KDM is een initiatief van de metaalsector en wil dat besluiten worden genomen op basis van goede data en rekenmethoden. Daarom is het KDM een groot voorstander van het gebruik van de Nationale Milieudatabase en het toepassen van uniforme rekenregels om de milieuprestatie van alle materialen in gebouwen te bepalen.

 

De recyclingpercentages van metalen liggen met scores van 90-95% al zeer hoog zeker in de bouw. Om hoger op de R-ladder van PBL te komen moet de focus van de R van recycling naar de R van Re use. Uit de ‘Analyse CO2 impact staal in de bouw’ van bureau LBP Sight blijkt dat 50% CO2 bespaard worden als het hergebruik van staal toeneemt naar 75%.

 

Bij de KDM zijn aangesloten: Koninklijke Metaalunie, FME, Koninklijke Staalfederatie, Samenwerkende Nederlandse Staalbouw, Brandveilig Bouwen Nederland, Metaal Recycling Federatie en de bedrijven Allpro, Salzgitter Mannesman Staalhandel en Tata Steel Nederland. Er is een intensieve samenwerking met de kennisinstituten Adviescentrum Metaal en Bouwen met Staal.

 

CDA verwacht veel van Nationaal Programma Circulaire Economie

Als eind dit jaar staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen met het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) komt, verwacht haar CDA-partijgenoot en Tweede Kamerlid Agnes Mulder dat dit het grote plan van dit kabinet is om…

SynchUp! lanceert circulaire challenges van Philips, Vanderlande en Fokker

Innovatiekracht van mkb’ers en start-ups gezocht! Op 14 september stelde innovation & businessbooster SynchUp! drie challenges open. Uitgangspunt van SynchUp! is de vraag van een grootbedrijf naar een (circulair-)technische oplossing voor een bestaand probleem. Mkb’ers en start-ups…