Grondstoffenscanner nu ook internationaal

De Nederlandse en Europese maakindustrie is sterk afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. Daarom lanceerden het ministerie van EZK, Koninklijke Metaalunie en FME in maart 2018 de Grondstoffenscanner: een tool waarmee bedrijven de risico’s van hun grondstoffengebruik kunnen inschatten. Wegens internationale belangstelling is de Grondstoffenscanner nu vertaald en uitgebreid met Europese data.

 

Met de Grondstoffenscanner kunnen ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in risico’s, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit.

 

Deze data is in 2020 geactualiseerd en uitgebreid met de import- en exportgegevens van de Europese Unie (alle 27 EU-landen samen). Ook is de scanner nu in het Engels beschikbaar. Verder is er aandacht voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij er gekeken wordt naar de risico’s voor mens en milieu in de keten.

 

Meer informatie: Grondstoffenscanner

Grondstofrisico's in kaart gebracht voor negen cruciale technologieën

Batterijen, brandstofcellen, windturbines, tractiemotoren, zonnepanelen, robots, drones, 3d printen, ICT; zonder kritieke materialen werken deze technologieën niet. Het rapport 'Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU' analyseert leveringsrisico's en geeft aanbevelingen.   Kritieke…