FME en Metaalunie steunen oproep tot voortzetting overheidsfinanciering CIRCO

In week 47 wordt de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(I&W) besproken. De Federatie Creatieve Industrie (FCI) vraagt mede namens FME en Koninklijke Metaalunie de  nadrukkelijke aandacht voor het gereserveerde budget voor het CIRCO-programma in de Rijksbegroting I&W 2021. Partijen maken zich grote zorgen over het voortbestaan van dit waardevolle programma.

 

Het CIRCO-programma draagt substantieel bij aan realiseren circulaire transitie. CIRCO is een programma van TKI CLICKNL, en wordt uitgevoerd door creatieve professionals. In het recent geactualiseerde Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023 en de bijlagen daarbij, wordt het CIRCO-programma veelvuldig genoemd als instrument om de beoogde circulaire transitie in beweging te brengen. De CIRCO- methodiek wordt inmiddels ruim 5 jaar succesvol ingezet bij (ketens van) bedrijven, in diverse sectoren, verspreid over het hele land. Ook Technopolis en TNO, die de impact van CIRCO in 2019 hebben onderzocht, concluderen dat de impact van CIRCO groot is. CIRCO is ook integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie.

 

Ondanks het succes van het CIRCO-programma, wordt in de voorliggende begroting I&W 2021 de bijdrage vanuit het Rijk aan CIRCO in 2021 gehalveerd t.o.v. 2020 tot € 1 miljoen, en in de jaren daarna mogelijk zelfs beëindigd. Hierdoor maken de ondertekenende partijen zich grote zorgen over de mate waarin het Ministerie I&W zich voor 2021 én de jaren erna, ondanks eerdere ogenschijnlijke toezeggingen, committeert aan het CIRCO-programma, en daarmee aan de realisatie van genoemde doelstellingen.

 

De partijen zien tijdens de begrotingsbehandeling daarom graag een toezegging van het kabinet, om ook de komende jaren voldoende en meerjarige financiering voor CIRCO beschikbaar te blijven stellen, zijnde € 2 miljoen per jaar voor de periode 2021-2023.

 

Lees de volledige brief hier.

Nieuwe Circo Tracks van start in najaar

De huidige omstandigheden raken alle ondernemers, circulair of niet. Voor velen betekent het overleven. Maar ook: werken aan duurzaam herstel, tijd voor bezinning en ontwikkeling. Wil je je kennis over circulair ontwerpen ontwikkelen, je laten inspireren door…