Europees Parlement stemt voor 'recht op reparatie' om afval te verminderen en reparatiesector te ondersteunen

Op dinsdag 21 november 2023 heeft het Europees Parlement met 590 stemmen voor, 15 stemmen tegen en bij 15 onthoudingen zijn standpunt vastgesteld over een versterkt “recht op reparatie” voor de consument. De versterking van het recht op reparatie is bedoeld om duurzamere consumptie te bevorderen. Zo moet het makkelijker worden om defecte producten te laten repareren, afval te verminderen en de reparatiesector te ondersteunen.

 

Kiezen voor reparatie in plaats van vervanging, zelfs na verstrijken garantie

Binnen de wettelijke garantieperiode moeten verkopers prioriteit geven aan reparatie als dat goedkoper of even duur is als de vervanging van een product, tenzij reparatie niet haalbaar of onhandig is voor de consument. De leden van het Europees Parlement stellen ook voor de wettelijke garantie met één jaar te verlengen zodra een product is gerepareerd.

Nadat de garantie is verstreken, hebben consumenten nog steeds het recht om te vragen naar de reparatie van producten zoals wasmachines, stofzuigers, smartphones en fietsen. Reparatie moet de aantrekkelijkere keuze worden voor de consument. Daarom willen de EP-leden dat producenten voor de duur van de reparatie vervangende apparaten in bruikleen aanbieden. Als het niet mogelijk is om een product te repareren, kan in plaats daarvan een opgeknapt product worden aangeboden.

 

Meer concurrentie op de reparatiemarkt en stimulansen om voor reparatie te kiezen

Consumenten worden vaak ontmoedigd om een product te laten repareren, vanwege de hoge kosten, de moeilijkheid om gebruik te maken van reparatiediensten, of ontwerpkenmerken waardoor reparatie niet mogelijk is. Het Parlement is van mening dat onafhankelijke reparateurs, opknapbedrijven en eindgebruikers tegen een redelijke prijs toegang moeten krijgen tot alle reserveonderdelen, reparatie-informatie en instrumenten.

Onlineplatforms zullen consumenten helpen om in hun omgeving lokale reparateurs, waaronder reparatiecafés, en verkopers van opgeknapte producten te vinden. De EP-leden stellen voor om consumenten via nationale reparatiefondsen vouchers en andere financiële stimulansen te bieden om reparaties betaalbaarder en aantrekkelijker te maken.

 

Volgende stappen

Zodra de Raad zijn eigen onderhandelingsstandpunt op 22 november heeft ingenomen, kunnen de onderhandelingen met het Parlement beginnen. De eerste vergadering is gepland op 7 december.

 

Achtergrond

Repareerbare consumptiegoederen weggooien heeft grote gevolgen voor het milieu en leidt jaarlijks in de EU tot het gebruik van 30 miljoen ton hulpbronnen, de productie van 261 miljoen ton CO2-eq emissies en 35 miljoen ton afval. Daarnaast lopen consumenten die ervoor kiezen een product te vervangen in plaats van het te laten repareren jaarlijks ongeveer 12 miljard euro mis. Volgens een studie van de Europese Commissie geeft 77 % van de EU-burgers de voorkeur aan reparatie boven het kopen van nieuwe producten.

Het voorstel over het recht op reparatie vormt een aanvulling op EU-initiatieven op het gebied van ecologisch ontwerp en een een sterkere positie van de consument voor de groene transitie.

 

Meer informatie: Europees Parlement

Nu beschikbaar: Eerste resultaten Buyer Group Duurzame Zonnepanelen

Er zijn grote verschillen in zonnepanelen met betrekking tot levensduur, carbon footprint, toxische materialen en de arbeidsomstandigheden waaronder panelen zijn geproduceerd. Voor individuele organisaties die zich bezig houden met inkoop zijn dit complexe thema’s. Op initiatief van…

Nieuwe ronde KIA subsidie: 2,5 miljoen voor circulaire maakindustrie en consumptiegoederen

Op 7 mei opent de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA-CE) voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. Er is in totaal 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de…