Circulaire strategieën nodig om te voorzien in kritieke metalen voor Nederlandse energietransitie

De beperkte beschikbaarheid van kritieke metalen is een groeiend risico voor de energietransitie, is de conclusie in het rapport Circulaire Energietransitie dat op 25 juni is verschenen. Als gevolg van de snel groeiende vraag ontstaan er naar verwachting wereldwijd en in Nederland tekorten aan deze kritieke metalen. De risico’s ten aanzien van de beschikbaarheid van materialen komen onvoldoende terug in huidig beleid rondom de energietransitie en circulaire economie. In de verkenning Circulaire Energietransitie brengen Copper8 samen met Metabolic, Polaris en Quintel in kaart hoe groot de kritieke metaalvraag van de Nederlandse energietransitie daadwerkelijk is, met welke circulaire strategieën we deze kunnen verlagen en welke kansen er liggen voor de Nederlandse industrie.

 

De verkenning is uitgevoerd in opdracht van en nauwe samenwerking met Invest-NL, de Provincie Zuid-Holland, de Provincie Flevoland, Alliander, Stedin, Enpuls en Rijkswaterstaat.  De publicatie is op vrijdag 25 juni overhandigd aan Ed Nijpels als voorzitter van het Klimaatberaad. De risico’s op onvoldoende beschikbaarheid van duurzame technologieën zijn groter bij klimaatneutrale energiescenario’s waarin Nederland meer zelfvoorzienend is. De onderzoekers zien vier circulaire strategieën die een toekomstig tekort aan materialen kunnen beperken. Deze strategieën richten zich zowel op het verlagen van de vraag naar als het verhogen van het aanbod van kritieke metalen. Omdat inzetten op slechts één van deze strategieën onvoldoende effect heeft, is een combinatie van deze vier strategieën nodig.

Figuur: Overzicht van het reductiepotentieel van de vier circulaire strategieën voor kritieke metalen (bron: rapport Circulaire energietransport)

 

Oproep aan bedrijven

Er zijn al diverse bedrijven binnen Nederland actief op het vlak van kritieke metalen voor de energietransitie. Als opvolging van dit onderzoek start een traject om te verkennen welke ketens er binnen Nederland georganiseerd kunnen worden. Invest-NL is actief op zoek naar partijen die hier een rol in kunnen en willen spelen. Heb je ideeën? Neem dan contact op met Guy de Sevaux via guy.de.sevaux@invest-nl.nl.

 

Ga hier naar het volledige nieuwsbericht van Copper8

Download het rapport Circulaire-energietransitie

 

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie zet via haar projecten rond onder meer Batterijen en Circulaire Zonnepanelen in op circulaire strategieën om kritieke metalen te besparen of terug te winnen.

 

Schaarste grondstoffen remt groei mkb-maakindustrie

Terwijl Nederland nog steeds kampt met de gevolgen van het coronavirus, geldt voor de meeste mkb-maakbedrijven dat de productie weer op het niveau van voor de pandemie ligt. Nadat in het eerste kwartaal de binnenlandse orderpositie redelijk…

OPROEP: Ministerie van IenW vraagt inbreng bedrijven voor Circulair Materialenplan

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de kamerbrief van 25 januari 2021 aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1). Het ministerie vraagt via een online enquête de inbreng…