Interview

Arne Eindhoven, oprichter van Battery as a Service: "Loodaccu’s hebben vele voordelen"

Door de stormachtige groei van de zonnepanelenbranche, groeit ook de vraag naar energieopslag. Want waar laat je je groene stroom als je bij piekbelasting van het net wordt gegooid? En wat te doen als je op een lange wachtlijst staat voor een aansluiting op datzelfde net? Start-up BaaS levert battery as a service, op basis van repurpose accu’s uit datacenters. Oprichter Arne Eindhoven zweert daarbij bij lood.

 

“Doe één stap terug naar lood en daarna twee stappen vooruit, lithium voorbij”

 

Wat is de circulaire stap die jullie gemaakt hebben?

“Wij leveren energieopslagsystemen op basis van loodaccu’s die financieel zijn afgeschreven door datacenters. Deze accu’s hebben nog nooit dienst hoeven doen, dus zijn zo goed als nieuw. Dat klinkt misschien vreemd, maar zo werkt dat in de praktijk. Datacenters garanderen een uninterrupted power supply door achter de schermen een dieselaggregaat klaar te hebben staan voor stroomuitval. Zo’n aggregaat heeft alleen wel een minuut of vijf nodig om op te starten. Voor die tussenliggende minuten hebben ze grote accuhallen. Veertig procent van die accu’s is nooit gebruikt voor het einde van de economische levensduur. Deze nemen wij over van RecuPbat in Antwerpen, waar ze grondig getest worden voordat wij ze in onze systemen inbouwen.”

 

“Onze repurpose accu’s zijn nog nooit gebruikt”

 

Wat is de grootste winst?

“Door te kiezen voor accu’s met lood in plaats van lithium, is de stap richting circulair veel groter. Lood is volledig recyclebaar. De recyclingfabrieken voor loodaccu’s zijn helemaal platgeprotocolleerd; daar kunnen ze bij de recycling van lithiumaccu’s nog een puntje aan zuigen. Ook over de recycling van lithiumaccu’s stellen ze dat er bij recycling slechts drie procent verlies is, maar daarbij gaat het dan wel over de lithium zelf. Die stof moet steeds opnieuw gemijnd worden en dat heeft een enorme milieuimpact. En dan hebben we het nog niet over arbeidsomstandigheden. In Europa hebben we een 100 procent loodvoorraad, dat wil zeggen dat we aan de loodvraag kunnen voldoen vanuit recycling. De drie procent materiaalverlies die daarbij optreedt gaat niet over lood, maar over andere stoffen, die makkelijker en minder impactvol aan te vullen zijn.” Een ander voordeel van lood is dat het volledig brandveilig is. Dit overigens ook in tegenstelling tot lithium, dat erg instabiel is en ontbrandt wanneer er zuurstof bij komt. Een energieopslag met loodaccu’s is dus gemakkelijker te verzekeren. En, ook niet onbelangrijk: onze opslagsystemen zijn daardoor een factor vier goedkoper.”

 

“Opslagsystemen met loodaccu’s zijn een factor vier goedkoper”

 

Foto credits: Theo Kock

 

Wat is de grootse uitdaging

“De vraag naar energieopslag groeit enorm hard, maar mensen hebben vaak geen idee wat ze nodig hebben. Vanuit de normeringen zijn ook geen opslagstandaarden vastgesteld; wat dat betreft is dit echt een nieuwe markt. Ik ben nu zelf een drietal energieadviseurs aan het opleiden. Zij denken straks niet alleen met de klant mee, maar zijn ook in staat de geboden oplossing volledig in te bouwen in het bestaande energiesysteem. Die zijn complex en variabel. Met de gegevens van een testopstelling en van de opstellingen bij de eerste klanten (een timmerfabriek en een veehouderij) kunnen we steeds scherper afstemmen wat waar en wanneer het beste werkt. Aanvankelijk richtten we ons vooral op boeren in congestiegebieden, maar vaak is de stroomprijs daar nu nog te laag voor een goede businesscase. Zij hebben langlopende contracten tegen voorwaarden waar wij nog niet mee kunnen concurreren. Nu richten we ons vooral op distributiehallen die op de wachtlijst staan voor een elektriciteitsaansluiting, en op vastgoedeigenaars die bestaande panden of complexen willen herbestemmen, waardoor de energievraag veel groter wordt. Er is heel veel belangstelling vanuit die hoek.”

 

“Ook voor herbestemming van panden of complexen biedt energieopslag uitkomst”

 

 

Welke circulaire stappen staan op de planning?

“Door energieopslag als een dienst aan te bieden, kunnen we meebewegen met de markt. RecuPbat levert ook refurbished accu’s; zeg maar de zestig procent van de back up van datacenters dat wél een keertje dienst heeft moeten doen bij stroomuitval. Die worden in Antwerpen weer helemaal als nieuw gemaakt. We kunnen dus nog wel even doorgroeien. Tegelijkertijd kunnen we ook meebewegen met technologische innovaties. Wie weet leveren we over vijf jaar wel zoutbatterijen, die nu in ontwikkeling zijn. De klant zal daar verder niks van merken, die neemt bij ons gewoon optimale energieopslag af. Wat ook nog een mooie stap zou zijn, is energieopslag voor thuisgebruik. Ik denk dat de oplossing daar ligt in buurtbatterijen. Gemeentes, corporaties en netbeheerders hebben vooralsnog geen incentive om hier iets mee te doen. Daarom moet je echt gaan denken aan businessmodelinnovatie. Mochten hierover ideeën bestaan, dan hoor ik die graag.”

 

“Wie weet leveren we over vijf jaar wel zoutbatterijen”

 

Meer weten? Bezoek de website van BaaS.

Tags