Verdien meer met reparatie

Reparatie is een belangrijke schakel in het circulair maken van onze economie. Het verlengt namelijk de levensduur van producten en zorgt dat waarde behouden blijft. Ruim 80% van de 85.000 circulaire activiteiten in Nederland bestaat uit de reparatie van producten. Reparatie is een eerste stap naar remanufacturing en refurbishment waarbij een product ‘zo goed als nieuw’ wordt gemaakt. Daarnaast kan reparatie onderdeel uitmaken van een breder dienstenpakket samen met bijvoorbeeld onderhoud, monitoring, vervangservice etc.

 

Kansen

In sommige markten bestaat reparatie al lang en is het heel normaal, maar dit geldt niet voor alle producten en markten. Zo blijken consumentenapparaten vaak goed te repareren volgens cijfers van de RepairMonitor; 65 procent van de reparaties die consumenten bij RepairCafé’s in 2018 lieten uitvoeren waren succesvol. Soms bleken voorwerpen niet eens kapot te zijn, maar vooral onderhoud nodig te hebben. Het Europees Parlement eist dat fabrikanten reparatie van hun elektronicaproducten, zoals smartphones en koelkasten, makkelijker maken en dat fabrikanten vervangende onderdelen ruimer beschikbaar stellen.

 

Op zoek naar de succesfactor

Waarom is autoreparatie (20.000 bedrijven) veel normaler dan het repareren van consumentenelektronica (1.000 bedrijven)? Uiteraard laten mensen dure producten eerder repareren. Maar ook andere factoren zijn van belang, zoals transparante informatie over de gebruikte materialen en assemblage, goed opgeleid personeel en het bieden van gegarandeerde kwaliteit (‘erkend reparatiebedrijf’).

 

Het PBL concludeert verder in hun rapport ‘Circulaire economie in kaart’ dat er op het gebied van reparatie weinig innovatieve initiatieven zijn. Dit kan betekenen dat hier nog veel winst te halen is door bijvoorbeeld inzet van nieuwe technologieën of andere businessmodellen.

 

Meer weten

Circulaire economie in kaart Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (rapport 2019)

RepairCafé / RepairMonitor (jaarverslag 2018)