Tool

Grondstoffenscanner

  • Inspanning:
  • Doelgroep: Original Equipment Manufacturer (OEM), Toeleverancier: componentproducent, Toeleverancier: subassembler
  • Ervaringsniveau: Nog niet bekend met mogelijke risico's grondstoffen voor onderneming

Naar de online Grondstoffenscanner

Met de grondstoffenscanner kun je ontdekken in hoeverre de (bio)grondstoffen waarvan jouw bedrijf  afhankelijk is, een risico vormen voor jouw bedrijf en/of voor mens en milieu in de keten. Bijvoorbeeld door leveringszekerheid, omstandigheden waaronder de grondstoffen worden geproduceerd, afhankelijkheid van een klein aantal producenten, of door exportrestricties.

 

In drie stappen (verkennen, beoordelen en handelen) krijg je inzicht in de risico’s, en biedt de scanner handelingsperspectieven waarmee je risico’s kunt beperken op een manier die past bij jouw bedrijf. Dit zijn algemene handelingsperspectieven die je kunt aanpassen aan uw specifieke situatie.

 

Verder biedt de scanner voor bedrijven in de metaalsector ook informatie over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). IMVO is een doorlopend proces dat primair gericht is op het identificeren, voorkomen en managen van sociale risico’s en milieurisico’s. De informatie in de scanner kun je gebruiken als een eerste stap naar de implementatie van een op risico’s gebaseerde ‘due diligence’, als onderdeel van uw IMVO inspanningen.

 

De Grondstoffenscanner bevat naast Nederlandse data ook de import- en exportgegevens van de Europese Unie (alle 27 EU-landen samen), je wisselt eenvoudig van dataset via de vlaggen midden bovenaan de pagina.

 

Let op dat de grondstoffenscanner alleen een risico-indicatie biedt. We adviseren dat je verder onderzoek doet naar de specifieke risico’s die spelen ten aanzien van jouw grondstoffen en ketens.