Project

Warmte as a Service (WaaS)

Sector: Maakindustrie, Kapitaalgoederen, Apparaten

Partners: Provincie Overijssel, Geas Energiewacht, Circulus Berkel, Ministerie van EZK, LBP Sight, Woningcorporatie Domijn, De Nederlandse Verwarmingsindustrie, Remeha

Locatie: Overijssel

Warmte as a Service (WaaS)

Garantie op de laagst mogelijke CO2 emissie voor de beste prijs, dat is de ambitie van de verwarmingssector om warmte as a service aan te bieden . Het doel van dit project valt onder het grotere doel van warmtelevering om in 2050 volledig circulair én het versnellen van de energietransitie.

 

Bron van waardevolle grondstoffen

Het traditionele vervangingsmodel van installaties is ‘oud voor nieuw’: een verouderde of defecte installatie wordt vervangen voor een nieuwe. Het oude product wordt gezien als afval. In de nieuwe circulaire economie wordt dit juist gezien als bron van waardevolle grondstoffen. Vanuit die bril wordt ook gekeken naar warmtelevering. Er worden jaarlijks c.a. 375.000 cv-ketels vervangen: oud voor nieuw. In veel gevallen zitten in de oude, afgedankte ketels nog goed functionerende componenten. Bij het project Warmte as a Service (WaaS) wordt warmtelevering beschouwd als een dienst. Zo kunnen er verschillende scenario’s optreden die gunstig zijn voor de materiaalimpact, bijvoorbeeld het verlengen van de levensduur van ketels door alleen de kritische componenten te vervangen.
Door deze benadering ontstaan er kansen om de warmte te leveren door een product wat samengesteld is met oog op een zo laag mogelijk materiaalimpact. Op deze manier kan er slimmer omgegaan worden met onderdelen en daarmee grondstoffen. Dit heeft impact op de traditionele, lineaire keten. WaaS is daarom een ‘doe en leer’ project waar de gehele keten bij betrokken is.

 

Doe & Leer kennisontwikkeling

Het doel van het project is om kennis te ontwikkelen met betrekking tot verdienmodellen van warmte as a service en de benodigde ketensamenwerking door een praktijk pilot ‘levensduurverlenging’ uit te voeren in samenwerking met ketenpartners. De pilot activeert alle betrokken partijen en vervult daarmee een voorbeeldfunctie voor andere pilots voor betrokken partijen en weer nieuwe partijen. Binnen het project kunnen lessen worden geleerd, die ook gebruikt kunnen worden bij verbreding naar nieuwe energievormen en het installeren van andere verwarmingssystemen.

 

In het deelproject Levensduurstudie CV-ketels heeft Woningcorporatie Domijn  27 woningen in Enschede geselecteerd met ketels van 17 jaar oud. Deze ketels zouden in 2020 vervangen worden. Op deze woningen wordt het concept van de verlengde levensduur in de praktijk getest. Door middel van dit deelproject wil een aantal grote ketelfabrikanten verenigd in de Nederlandse Verwarmingsindustrie kennis vergaren die inzicht geeft in de levensduur van de diverse onderdelen én dus een voorspelling op onderhoudscycli kan afgeven. Wanneer bekend is welke onderdeel disfunctioneert én waarom, kan het preventief vervangen van dat specifieke onderdeel een oplossing zijn. Zodoende is het mogelijk te besparen op onderhoud én reparatiekosten en kan de levensduur van de ketel als geheel verlengd worden. In Nederland worden circa 6,6 miljoen woningen verwarmd met een cv-ketel. Het besparingspotentieel is dus enorm

 

Verwachte afronding/ oplevering

Het project wordt eind 2020 afgerond.

 

In maart 2021 start een nieuwe Circo Track Warmte-as-a-service. Meer informatie: Circo

Bekijk de video over het pilotproject CV-ketels met Domijn, Geas en Remeha

Bekijk nog meer video's op ons YouTube kanaal

Meld u aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.