Project

Verlenging levensduur ICT-hardware

Sector: Computers en randapparatuur

Partners: DICTU, Rijksoverheid

Locatie: Den Haag

Verlenging levensduur ICT-hardware

Van smartphones, beeldschermen, toetsenborden tot routers. Al deze apparaten vallen in de categorie ICT-hardware. De hoeveelheden en soorten grondstoffen die rondgaan in deze industrie zijn gigantisch en worden (nog) niet altijd hergebruikt. DICTU wil hier met het project circulaire ICT-hardware verandering in brengen.

Het globale gebruik en volume van ICT-hardware neemt nog elk jaar toe. ICT-hardware bevatten meerdere schaarse grondstoffen. Zoals: antimoon, goud, zink, koper, chroom, platina, bismut, tin, zilver, nikkel, lood, palladium, kobalt, tantalium, lithium, wolfraam, aluminium, dysprosium, ijzer, gallium, indium, magnesium, neodymium, praseodymium. Grondstoffenverlies en de negatieve milieu effecten (CO2-uitstoot, luchtvervuiling en afval) vinden plaats in verschillende fases, maar met name tijdens de grondstoffenwinning, productie en recycling.

DICTU wil de circulaire inzet van ICT-hardware mogelijk maken, met als twee doelen:
1. Inzicht verkrijgen in de gebruiksduur van ICT-apparaten bij DICTU, gerelateerd aan grondstoffen en CO2-emissie.
2. Op basis van dit inzicht handelingsperspectief bieden over de gebruiksduur van de door DICTU uitgeleverde apparaten.

 

Partners

DICTU, een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid, in samenwerking met de Rijksoverheid.

 

Verwachte resultaten

Als resultaat van het project zal een rapport opgeleverd worden. Hierin zal informatie te vinden zijn over de CO2-emissie en het grondstoffen gebruik van (een deel van) de in gebruik zijnde ICT-hardware, inclusief handelingsperspectief.