Project

Retourlogistiek Consumptiegoederen

Sector: Maakindustrie, Elektrische apparatuur,

Partners: LogiCE-netwerk, Het Groene Brein, Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, VANG, DCTV, TKI Dinalog, Logitimo, EVO Fenedex, Transactieland

Locatie: Nederland

Retourlogistiek Consumptiegoederen

In 2020 is er vanuit de Transitieagenda Consumptiegoederen een verkenning gedaan rondom consumptiegoederen, logistiek en circulaire economie. Een van de opvallende uitkomsten was dat de opvatting van retourlogistiek van enerzijds een circulair ondernemer en anderzijds een logistiek dienstverlener erg ver uit elkaar liggen.

 

In 2021 is Het Groene Brein gestart met een vervolg met de volgende concrete stappen:

1) Opzetten van een icoonproject logistiek waarbij verschillende circulaire ondernemers en logistiek dienstverleners samen businessmodellen proberen op te zetten. Het idee is om dit icoonproject op te zetten in samenwerking met het lectorennetwerk logistiek (Logitimo), TKI Dinalog, EVO Fenedex en anderen.

2) Met verschillende circulair ondernemers en logistiek dienstverleners worden daarbij tegelijkertijd zaken in werking gezet zodat zij bij hun eigen bedrijven al kunnen werken aan nieuwe verdienmodellen. Op deze manier kan het icoonproject een snelle start krijgen.

 

Meer informatie: Transitieagenda Consumptiegoederen