Project

Recycling zink uit geleiderails

Sector: Bouwproducten, Constructiewerken

Partners: Arrosso

Locatie: Budel

Recycling zink uit geleiderails

Langs de Nederlandse snelwegen en provinciale wegen staan duizenden kilometers geleiderails (in spreektaal: vangrails), veelal van zink gemaakt. Eind 2018 startte een project om het zink uit deze rails te herwinnen.

Zink is één van de zogenaamde kritische grondstoffen. Over dertig jaar is de winbare hoeveelheid op. In de industrie wordt zink veel gebruikt om staal te beschermen tegen corrosie. Ook de geleiderails langs onze (snel)wegen zijn gemaakt van verzinkt staal. Na zo’n 25 jaar moeten die vervangen worden. Nu gaat het materiaal als schroot naar het buitenland.

Een consortium van partijen gaat in Budel in Noord-Brabant, op industrieterrein Metalot, een proeffaciliteit opzetten om het zink (circulair) terug te winnen. Het doel is om uiteindelijk 100% van het zink terug te winnen. Er is daarnaast de ambitie om het staal te ontzinken in zoutzuur in plaats van in zwavelzuur. Daarbij ontstaat ook waterstofgas. Onderzocht wordt of en hoe dit kan worden afgevangen om als energiedrager te kunnen worden ingezet.

 

Partners

Kernpartner in dit project is Arrosso, wat staat voor de Algemene Recycling Renovatie Ontzinken Schoon Schroot Organisatie. Het bedrijf werkt samen met meerdere partners in de Green Deal Duurzame Geleiderail).

 

Verwachte resultaten

De hoeveelheden zijn omvangrijk. In de periode 2018 – 2048 kan het oplopen tot de terugwinning van 170.000 ton zink. Het proces kan in diezelfde periode 6.000 ton bruikbaar waterstof opleveren.