Project

Pilotproject Circulair Zonnepark

Sector: Circulaire Zonneparken

Partners: LC Energy, Solarge, Mirec, Hydro, Terratechs

Locatie: Nederland

Pilotproject Circulair Zonnepark

Over ongeveer 15 jaar zijn de eerste zonneparken aan het einde van hun levensduur. Dat is het moment dat er veel zonnepanelen en andere materialen ‘over’ zijn. Om nu alvast te kijken wat we straks met al die materialen kunnen doen, begint LC Energy in een consortium van ketenpartners met het ontwikkelen van een businesscase met als doel in kaart te brengen wat er allemaal komt kijken bij het realiseren in de praktijk van een circulair zonneveld bij wijze van een pilot. Op een nieuw aan te leggen zonnepark reserveren ze een hectare voor onderzoek naar een circulair zonnepark. Op dit gedeelte komen alleen materialen die eerder zijn gebruikt: Panelen die van afgeschreven zonneparken of van daken komen. Aluminium onderstellen van andere zonneparken, transformatoren en omvormers die eerder zijn gebruikt. Voor de businesscase ontwikkeling heeft het consortium een Subsidie Circulaire Ketenprojecten van RVO toegekend gekregen. Inmiddels is het consortium begonnen met uitvoering te gaan geven aan haar projectplan voor de businesscase.

 

Samen met de partners richt LC Energy volgend op een positieve businesscase 1 hectare binnen een circa 10 hectare groot zonnepark in, met al bestaande onderconstructies, oude panelen en gebruikte transformatoren en omvormers. Zo gaan ze onder andere onderzoeken wat de opbrengsten zijn van een zonnepark ingericht met afgeschreven materiaal. Ze gaan kijken hoe ze het zonnepark het beste kunnen inrichten, hoe ze het kunnen financieren, hoe lang de panelen en andere onderdelen nog meegaan en hoe makkelijk of moeilijk het is om de levensduur van een zonnepark te verlengen.

 

LC Energy heeft in diverse gemeenten grondovereenkomsten getekend met landeigenaren en vraagt gemeenten (heeft reeds enkele gemeenten toestemming gevraagd) om ergens het circulair zonnepark te kunnen gaan ontwikkelen, aangezien tegen de tijd dat de businesscase klaar zal zijn dan vervolgens direct de theorie in praktijk kan worden gebracht. Tot op heden ervaart LC Energy jammer genoeg dat nog geen één gemeente openstaat voor bovengenoemde ambitie en roept LC Energy dan ook andermaal gemeenten op om mee te werken aan de circulaire zonneparken ambities.

 

Meer informatie: LC Energy

 

foto: illustratief voorbeeld van zonnepark waarop  1 hectare schetsmatig circulair uitgelicht (LC Energy)