Project

Hergebruik composiet

Sector: Maakindustrie, Constructiewerken, Rubber-en kunststofindustrie, Circulaire Windparken, Jachtbouwindustrie

Partners: Hogeschool Windesheim, Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI), Koninklijke Metaalunie, Circulair Recycling Company

Locatie: Nederland

Hergebruik Composiet

Composieten zoals polyester zijn sterke, lichte en lang meegaande constructiematerialen. Ze hebben een unieke plaats verworven voor het maken van polyester jachtrompen, rotorbladen van windmolens en diverse andere toepassingen als carrosseriebouw. Omdat composieten zijn opgebouwd uit versterkingsvezels in een onomkeerbaar chemisch uitgeharde kunststof zijn ze echter niet meer te recyclen tot de oorspronkelijke grondstoffen. Dit is lange tijd een probleem geweest om deze materialen circulair toe te passen. Daarmee is echter niet gezegd dat elke vorm van hergebruik is uitgesloten.

 

Nieuwe duurzame methode van hergebruik

Hogeschool Windesheim (Lectoraat Kunststoftechnologie) heeft vanaf 2015 een alternatieve, meer duurzame, methode van hergebruik van composiet ontwikkeld. Het principe bestaat uit het shredderen van het End of Life (EoL) composiet tot vlokken die als versterking en vulmateriaal worden gebruikt in nieuwe kunststoffen producten. Met deze vlokken kunnen weliswaar niet meer de oorspronkelijke composietproducten (bijvoorbeeld bootrompen of rotorbladen) worden gemaakt, maar wel grovere producten als profielen en balken voor weg en waterbouw-bouw en beschoeiingen. Dergelijke producten die nu vaak van Azobé (tropisch hardhout) zijn gemaakt, worden vervangen door een duurzaam product dat met name in vochtige toepassingen bijna dubbel zo lang als hardhout mee gaat. Maar er kunnen ook dwarsliggers van gemaakt worden voor het treinspoor. Maar ook producten als rijplaten en watervaste timmerpanelen kunnen uit hergebruikt composiet worden gemaakt. Aan het eind van de gebruiksduur kunnen deze hergebruikte composietproducten opnieuw worden hergebruikt met deze methode. Volledig circulair dus.

 

Veelbelovende resultaten en waardering

Uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels gebleken dat de mechanische eigenschappen en de hanteerbaarheid van hergebruikte composietproducten tenminste vergelijkbaar zijn met de producten uit tropisch hardhout. Windesheim heeft met waterbeheerders en met de NS diverse demonstrators gebouwd, waaronder een beschoeiingswand in Almere in 2017, en de technische werking aangetoond. Ook is gebleken dat eventuele verontreiniging van de in gelamineerde vlokken niet uitloogt.

 

De branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) is sinds 2016 als partner betrokken bij dit onderzoek waarbij onder andere restanten van polyester sloopboten als verstevigingsdelen en vulmateriaal worden verwerkt in composiet beschoeiingsmaterialen, dukdalven, rijplaten, spoorbielzen etc. De uitgevoerde deelonderzoeken en demonstrators hebben betrekking op zaken als productiemethode, verwerkbaarheid, belastbaarheid, duurzaamheid en milieubelasting. De serie onderzoeken zijn met steun van de projectpartners uitgevoerd door Windesheim Hogeschool waarbij gebruik is gemaakt van de SIA RAAK regeling. Afgelopen november won Windesheim met dit project de RAAK award. Onlangs is weer een deel afgerond met een symposium waarbij de opgedane kennis is gedeeld met belanghebbenden. Naast de RAAK award werd de Deltapremie in de wacht gesleept voor aanvullend onderzoek wat moet gaan worden besteed aan onderzoek naar veroudering van uit hergebruikt composietmateriaal vervaardigde nieuwe producten.

 

Het bedrijf Circulair Recycling Company (CRC) te Moerdijk heeft inmiddels een industriële installatie die volop in bedrijf is met het verwerken van diverse EoL composietproducten tot vlokken als goed verwerkbare grondstof voor nieuwe producten. Bijzonder aan deze installatie is dat het stof dat normaal bij het shredderen vrijkomt wordt afgevangen en verwerkt tot een pyrolyse olie.

 

Gezocht: compounder

Er lijkt een goede markt aanwezig voor deze producten. Echter wat momenteel nog ontbreekt is de industriële verwerking van de vlokken tot de genoemde profielen en balken. Hiervoor is een machine nodig, een zogenaamde compounder, die de vlokken mengt met hars en in een continu proces verwerkt tot de genoemde profielen en balken. Een dergelijke ontwikkeling valt buiten de scope van Hogeschool Windesheim. Het is aan de industrie om deze missende schakel en de hierbij behorende bedrijfsmatige (logistieke) processen te ontwikkelen.

 

Geïnteresseerd in deze vervolgstap of op zoek naar meer informatie?