Project

Contextscan - Analyse- en dialoogtool samenwerking

Sector: Afvalbehandeling en recycling|Auto- en aanhangwagenindustrie|Basismetaalindustrie|Batterijen|Bouwmaterialenindustrie|Chemische industrie|Circulaire windparken|Circulaire zonnepanelen|Circulaire Zonneparken|Computers en randapparatuur|Constructiewerken|Consumentenproducten|Elektrische apparatenindustrie|Elektrotechnische industrie|High Tech Equipment|Kapitaalgoederen|Klimaatinstallaties|Machine-industrie|Metaalproductenindustrie|Meubelindustrie|Overige industrie|Overige transportmiddelenindustrie|Papierindustrie|Reparatie en installatie van machines en apparaten|Rubber- en kunststofproductindustrie|Smart & Circulair|Smart Industry|Textielindustrie|Voedingsmiddelenindustrie|Warmte as a service

Partners: SDO Hogeschool , Ruysdael, Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie

Locatie:

Contextscan - Analyse- en dialoogtool voor samenwerkingsverbanden

De contextscan is een analyse- en dialoogtool voor samenwerkingsverbanden van organisaties. De contextscan inventariseert beelden over het waardesysteem van aangesloten organisaties en over het samenwerkingsverband zelf.

 

Door het invullen van een vragenlijst geeft een deelnemer van een samenwerkingsverband zijn beeld over het waardesysteem van zijn organisatie en er zijn ook vragen over het team of overleg waarin de organisatie deelneemt. Met de antwoorden van verschillende deelnemers aan een samenwerkingsverband ontstaat een contextprofiel, waarmee helder wordt hoe de omgeving (context) van invloed kan zijn op de operationele, tactische en strategische besluitvorming en op de samenwerking van een project, programma of ketenverband. Er ontstaat een gedeeld beeld over specifieke verbeteringen in zowel de communicatie met de omgeving als binnen de actieve samenwerking. Een actieve beïnvloeding van het krachtenveld in en om de samenwerkingscontext zal bijdragen aan het succes.

 

Er zijn zes verschillende (typen) waardesystemen, zie de figuur onderaan deze pagina voor een overzicht en korte uitleg.

 

 

De contextscan binnen het projectteam UPCM

De contextscan is een standaard instrument in het het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM). Projecten zijn knooppunten in een netwerk van organisaties. Het projectteam is een verlengstuk van de organisaties die betrokken zijn bij het UPCM, maar heeft tegelijkertijd ook een eigen identiteit en taakopvatting. Er zijn dus meerdere perspectieven, belangen en onderliggende waardesystemen die een krachtenveld vormen rond en binnen het project. Het projectteam UPCM ziet de direct aangesloten organisaties als een omgeving: een context met waardesystemen en structuren.

 

De contextscan is ontwikkeld door de SDO Hogeschool en Ruysdael in het kader van de ondersteuning van maatschappelijke transities.

 

Voor meer informatie kijk op Ruysdael of neem contact op met Rien van Leeuwen (zie rechterkolom).