Project

Transitieplan Circulaire Elektrische Huishoudelijke apparaten

Sector: Consumptiegoederen, Elektrische apparaten

Partners: Het Groene Brein, Turntoo, TNO

Locatie: Nederland

Circulaire Huishoudelijke apparaten

Binnen het icoonproject Circulaire Huishoudelijke apparaten van de Transitieagenda Consumptiegoederen is het doel om met verschillende initiatieven de transitie naar een circulaire economie aan te jagen. In de Transitieagenda wordt veel gesproken over het model Product as a Service (PaaS). Hierbij blijft een product, bijvoorbeeld een vaatwasmachine, eigendom van de fabrikant en betaalt de gebruiker de vaatwasmachine voor gebruik.

 

Om de implementatie van PaaS verdienmodellen door te ontwikkelen en te testen heeft er in 2019 een pilot plaatsgevonden bij Landal Greenparks met elektrische apparaten, uitgevoerd door TurnToo. In 2020 zijn de uitkomsten daarvan meegenomen in een onderzoek van TNO. Hierin is een ‘fingerprint-model’ ontworpen dat in 2021 doorontwikkeld wordt met als doel de beschikbaarheid van een tool op basis waarvan beoordeeld kan worden of een product geschikt is voor ‘product- as-a-service’.

 

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met brancheorganisatie APPLiA Nederland werken het Groene Brein en Turntoo in 2021 aan de totstandkoming van het circulair transitieplan voor de branche elektrische huishoudelijke apparaten. De doelstelling is om te komen tot een door de branche gedragen plan waarin concrete acties en doelstellingen voor de komende jaren worden gedefinieerd om als branche en individuele organisaties de stap te maken richting circulaire producten en bedrijfsmodellen. Door dit als branche te doen in samenspraak met de Rijksoverheid ontstaat er een stappenplan waarlangs de branche kan bewegen die in lijn is met de doelstellingen van de Rijksoverheid, zoals gesteld in de Transitieagenda Consumptiegoederen en Nederland Circulair 2050.

 

Meer informatie: Transitieagenda Consumptiegoederen