Project

Circulaire binnenwanden

Sector: Maakindustrie, Bouwproducten, Constructiewerken

Partners: NEBIFA en aangesloten bedrijven, Rijksvastgoedbedrijf, CIRCO

Locatie: Nederland

Circulaire Binnenwandsystemen

Organisaties zijn dynamisch geworden. Daarmee is de vraag naar flexibiliteit in huisvesting toegenomen. De behoefte aan optimale flexibiliteit bij het (her)inrichtingsproces neemt eveneens toe. Leden van de Nederlandse Binnenwand Systeem Fabrikanten (NEBIFA) bieden circulaire oplossingen, duurzaam en met een sterke reductie van desinvesteringen.

 

Verplaatsbare binnenwanden voldoen van huis uit aan de criteria voor circulair bouwen omdat ze in de praktijk uitstekend zijn her te gebruiken. Dat dit nog zelden gebeurt vereist een mentaliteitsomslag in de bouwwereld. Daarom is NEBIFA een project gestart om dit voor elkaar te krijgen. “Het feit dat verplaatsbare binnenwanden nog slechts beperkt worden hergebruikt heeft vooral met strategische, operationele en economische factoren te maken. Dus niet primair met de verplaatsbare binnenwanden zelf,” zegt NEBIFA-branchemanager Leo Oosterveen erover. “Om zoveel mogelijk producten en materialen te kunnen hergebruiken moet je een circulair businessmodel hebben. Maar daarin alle betrokken partijen op één lijn krijgen is dus nogal een uitdaging. Je zult onder andere kunnen beginnen met mensen anders te leren denken en werken.

 

Samen met het Rijksvastgoedbedrijf hebben we daarom met CIRCO een Track ontwikkeld over circulaire binnenwandsystemen,

 

waar veel NEBIFA-leden al aan hebben deelgenomen. Sommige leveranciers en fabrikanten zijn al jaren met hergebruik bezig, maar anderen nog helemaal niet. En dat terwijl verplaatsbare binnenwanden, die we al meer dan een halve eeuw toepassen, juist bij uitstek geschikt zijn voor een circulaire manier van werken. Als je de vele vierkante meters binnenwand in een groot kantoor gaat zien als voorraad, kun je die binnen het gebouw gaan uitwisselen als er verbouwd wordt en je de indeling wilt veranderen. Ook kun je met die voorraad andere panden van een op maat gesneden interieur voorzien. Deze boodschap willen we als NEBIFA overbrengen aan onze leden. De CIRCO Track is een goede manier om dat te doen.”

 

De CIRCO Track vond plaats in 2019. Lees hier het interview van CIRCO met branchemanager Leo Oosterveen en hier het interview met deelnemer Intermontage over de track.

 

In 2020 nam het Rijksvastgoedbedrijf het initiatief om een pilot uit te voeren rond verbouwing met circulaire inzet systeemwanden bij het Erasmus Medisch Centrum. NEFIBA wil meer pilotprojecten gaan doen en bijdragen aan ontwikkeling en overdracht van kennis en best practices, mogelijk via een Kenniscentrum verplaatsbare binnenwanden.

 

Bron en meer informatie: NEBIFA