We Deliver Solutions is circulaire frontrunner in toeleverende maakindustrie

Duurzaam en circulair ondernemen betekent voor toeleveranciers in de maakindustrie veel meer dan zonnepanelen op het dak leggen en afvalstromen beperken. Uiteindelijk gaat het erom dat de onderdelen, halffabricaten en producten die zij maken, zelf bijdragen aan duurzaamheid. Precies daar zet We Deliver Solutions op in.

 

Met een schat aan kennis van metaalbewerking en een netwerk met innovatieve productiemethoden helpt dit nieuwe bedrijf uitbesteders al in het allereerste stadium bij het maken van een zo goed (lees: duurzaam) mogelijk product.

 

We Deliver Solutions (WDS) is een joint-venture van Kasteel Metaal in Alphen aan den Rijn en BOZ Group in Bergen op Zoom. Deze twee toeleveranciers zijn samen goed voor meer dan 140 jaar ervaring in de metaalbewerking/maakindustrie. Beide bedrijven opereren op hun eigen manier om grote klanten als Lely en Heineken optimaal te bedienen.

 

Samenwerken of concurreren?

Maar vaak is het veel beter om samen op te trekken richting klanten in plaats van elkaar te beconcurreren. Zeker als zo’n grote klant suggesties in die richting doet. Dat bracht de directieleden van Kasteel Metaal en de BOZ Group ertoe de handen ineen te slaan in WDS, om samen de OEM’er een uitgebreider pakket aan technische mogelijkheden, kennis en continuïteitsborging te bieden. Dit bedrijf richt zich op productontwikkeling en machinebouw (onder andere modulaire behuizingsconcepten ) voor OEM’ers en System Suppliers en acteert als ketenregisseur (montage, assemblage, nabehandelingen, supply chain). Niet vanuit een kostprijs + constructie maar gefundeerd vanuit de verkoop van beide moederbedrijven.

 

Circulaire frontrunner

Afgelopen zomer is WDS echt uit de startblokken gekomen met de aanstelling van Deborah Leroy-Blom als business development manager (op de foto bij dit artikel). Zij beschikt vanuit vorige functies over kennis van rolvormen en speciaal staal, waardoor nu een mooie mix van kennis en netwerken voorhanden is. Deze mix zet WDS al in het beginstadium van productontwikkeling in. In die fase, waar de richting wordt bepaald en keuzes worden gemaakt, kunnen wij OEM’ers en systeemleveranciers enorm helpen” zegt Deborah. “We zien het als onze hoofdtaak bij te dragen aan de ontwikkeling van een product vanuit het oogpunt van de beste maakbaarheid.”

 

“Toen ik het businessplan voor WDS schreef, zag ik dat circulair en duurzaam topics zijn waarmee we allemaal te maken krijgen.”

 

Daarom richt WDS zich nadrukkelijk ook op circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen. Hiermee willen we een frontrunner zijn in de maakindustrie.”

 

Andere blik op producten

Duurzame producten ontwikkelen en maken vraagt om een andere blik op producten. Want hoe maak je een product als je de materialen wilt hergebruiken zodra het niet meer bruikbaar is? Of als je het een levensduur van 50 jaar wilt geven in plaats van 10 jaar? Wat betekent het voor een model als het product modulair moet worden en/of als je het na verloop van tijd wilt kunnen upgraden met de nieuwste technologie? Dat zijn belangrijke vragen met grote gevolgen. “Je gaat een product niet helemaal dichtlassen als je het later weer uit elkaar wilt halen”, licht Deborah toe. “Dan kies je voor andere verbindingsmethoden.”

Voor de beantwoording van dergelijke vraagstukken kan We Deliver Solutions bogen op de kennis en mogelijkheden van Kasteel Metaal en BOZ Group. “Maar tegelijk kunnen we een beroep doen op een veel breder netwerk als de beste oplossing elders ligt”, zegt Deborah. “Buiten de scope van metaal kijken we ook naar andere materialen en productietechnieken.”

 

Metalen frame voor keukens

De eerste projecten die de mogelijkheden en de denkrichtingen van WDS illustreren lopen inmiddels. Zoals met een groot keukenbedrijf, dat vooral keukens voor wooncorporaties maakt en dat duurzamer wil doen en minder grondstoffen wil gaan gebruiken. Hiermee wordt gewerkt aan een metalen frame met onbeperkte levensduur, waar de keukenfronts in kunnen worden geklikt. Moet de keuken worden vernieuwd, dan kunnen er andere fronts op het frame worden bevestigd. Wordt een bewoner mindervalide, dan is het frame zo geconstrueerd dat alles eenvoudig omlaag kan zakken.

 

Hightech doseersysteem

Een ander voorbeeld is plantenvermeerdering door het inzetten van weefselkweek. De partner waarmee wordt samengewerkt verwerkt nu 1000 bakken per dag, maar wil dit opschalen naar 5000. Hiervoor moet een compleet nieuw hightech doseersysteem worden ontwikkeld.

 

“Samen zijn we de hele productielijn voor dit systeem aan het ontwikkelen waarbij we direct de circulaire ontwerpstrategieën vanuit het 10R model daar waar mogelijk toepassen”,

 

vertelt Deborah. Zij geeft aan ook in gesprek te zijn met partijen over vertical farming. “Door vertical farming moet je heel anders naar de techniek kijken dan vanuit het oogpunt van de traditionele kassenbouw.”

WDS is ook samen met Kasteel Metaal aan het sparren met Lely. “Lely heeft een absolute focus op duurzaamheid, het is belangrijk dat we hier zelf proactief oplossingen voor aandragen. Zo kijken we nu bijvoorbeeld samen met het netwerk van onderzoeksinstituten en state-of-the-art nabehandelaars naar verduurzaming van de passivering en poedercoating.”

 

Verschil maken met circulair

Zo is WDS, dat wil uitgroeien tot een organisatie van 10 à 20 medewerkers met eigen engineers en ketenregisseurs, actief bezig met duurzaamheidinnovaties en circulariteit. En daarmee onderscheidt deze joint-venture van Kasteel Metaal en BOZ Group zich van de meeste andere toeleveranciers. Want eind vorig jaar werd op het jaarsymposium Circulaire Maakindustrie nog vastgesteld dat vrijwel alle toeleveranciers een passieve houding innemen ten aanzien van circulariteit.

Zo lang de vraag van hun klanten niet komt, doen ze er weinig tot niks mee. WDS zit anders in de wedstrijd. Deborah:

 

“Je kunt gaan afwachten maar je kunt je klant ook bewust maken van circulariteit, door het onderwerp als toeleverancier zelf aan te snijden en je klant te wijzen op de mogelijkheden.

 

Dan gaat het leven. Voor ons staat vast dat circulair er al is en gaat groeien. Steeds meer eindklanten committeren zich aan duurzaamheidsdoelstellingen en gaan hun leveranciers daarop beoordelen en selecteren. Puntensystemen, zaken als een productpaspoort en het gebruik van gecertificeerd staal gaan er gewoon komen. Daar kun je maar beter proactief mee aan de slag gaan, anders gaan ze je overslaan en mis je de boot. Met circulaire strategieën ga je als toeleverancier het verschil maken.”

 

Dit artikel is afkomstig van MetaalNieuws en is met toestemming overgenomen.

Menko Eisma, algemeen directeur TRIUMPF Nederland: “Op het moment dat we begonnen met het opknappen van oude machines, ontstond daarmee een interessant businessmodel”

TRUMPF Nederland BV, onderdeel van het Duitse familiebedrijf TRUMPF met ruim 70 dochterondernemingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië, kent verschillende divisies: lasersnijmachines, laserbronnen, waartoe ook 3D-lasers behoren, EUV (extreem ultraviolet licht) voor de productie van…

Martijn van Leerdam, Alklima en Thomas Wellink, RVO: “Materiaalschaarste maakt circulair installeren steeds noodzakelijker”

Op VSK, de vakbeurs voor de totale E+W installatiebranche ging Wietse Walinga, directeur van Duurzaam Gebouwd, in gesprek met Thomas Wellink, senior-adviseur duurzaamheid en innovatief bouwen bij RVO en Martijn van Leerdam, adviseur bij Alklima, over de…