Oproep tot borging circulaire economie in regeerakkoord

“De circulaire economie draagt significant bij aan een sterkere internationale concurrentiepositie en meer bestaanszekerheid.”

 

Waarnemend voorzitter van het transitieteam Circulaire Maakindustrie Harald Tepper heeft in een brief aan informateur Ronald Plasterk opgeroepen om in het regeerakkoord meer aandacht te besteden aan  circulaire economie. Deze oproep doet hij samen met de voorzitters van de drie andere transitieteams van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). De voorzitters vragen de informateur om meer middelen beschikbaar te stellen en de koppeling te maken tussen een circulaire economie en de klimaatopgave.

 

Aanleiding voor de brief is de constatering van de voorzitters dat er onvoldoende tempo wordt gemaakt om circulaire beleidsdoelen te realiseren, terwijl de urgentie om het tempo te verhogen zienderogen toeneemt:

 

“Circulariteit is cruciaal om onze klimaatdoelen te behalen en biedt kansen voor onze brede welvaart”

 

Onafhankelijker worden van grondstoffen van buiten Europa

De eerste aanbeveling is om voor de circulaire materialentransitie dezelfde middelen vrij te maken als voor de energietransitie. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het streven om onafhankelijker te worden van grondstoffen van buiten Europa. Tevens bevordert het de innovatie en biodiversiteit.

 

Koppeling borgen tussen de klimaatopgave en circulariteit

De tweede aanbeveling voor het regeerakkoord is om de koppeling te borgen tussen de klimaatopgave en circulariteit. De ondertekenaars verwijzen naar toonaangevende studies die melden dat bijna de helft van de CO2-doelen uit de materiaaltransitie moeten komen. Circulaire maatregelen kunnen ook ongewenste effecten van de energietransitie helpen oplossen, zoals het voortijdig afdanken van zonnepanelen.

 

Reactie FME en Koninklijke Metaalunie

Metaalunie en FME onderschrijven – als actieve leden van het transitieteam Circulaire Maakindustrie- de oproep van de voorzitters.

 

Gerard Wyfker, beleidssecretaris bij Metaalunie: “In onze verkiezingscampagne ‘Kies voor Gemaakt in Nederland!’ riepen we de politiek al op om de circulaire economie eindelijk echt kernpunt van de klimaatplannen te maken. Er is hier nog veel winst te behalen. Vooral de koppeling van een circulaire economie aan grondstoffen is voor onze sector van groot belang, om minder afhankelijk te worden van het buitenland. Onze oproep aan de politiek:

 

“Gebruik en stimuleer de innovatiekracht van de Nederlandse mkb-maakbedrijven om nieuwe circulaire producten en diensten te ontwikkelen en ze op een CO₂-arme wijze te produceren.”

 

Robert van Beek, belangenbehartiger bij FME: “Nederland en Europa zijn te afhankelijk van andere landen zijn als het gaat om kritieke grondstoffen, zoals koper, lithium, of neodymium. Deze metalen zijn nodig voor de bouw van windmolens, elektrische voertuigen of zonnepanelen. Een gecombineerde aanpak van energietransitie en grondstoffenstrategie biedt de beste kansen om deze afhankelijkheid terug te dringen en de risico’s voor de Nederlandse industrie te reduceren.

 

“Wij vragen de overheid om structureel € 100 miljoen in Circulaire Economie te investeren want hiermee kan er 7,2 Mton CO2 bespaard worden en is dus zeer kostenefficiënt.”

 

Lees hier de volledige brief van de voorzitters.

Nu beschikbaar: Eerste resultaten Buyer Group Duurzame Zonnepanelen

Er zijn grote verschillen in zonnepanelen met betrekking tot levensduur, carbon footprint, toxische materialen en de arbeidsomstandigheden waaronder panelen zijn geproduceerd. Voor individuele organisaties die zich bezig houden met inkoop zijn dit complexe thema’s. Op initiatief van…

Nieuwe ronde KIA subsidie: 2,5 miljoen voor circulaire maakindustrie en consumptiegoederen

Op 7 mei opent de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA-CE) voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. Er is in totaal 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de…