De Circulaire Maakindustrie in magazine Verschilmakers: “Het momentum is nú"

Voor het recent gepubliceerde magazine ‘Verschilmakers’ schreef Fried Kaanen vanuit zijn rol als voorzitter van het uitvoeringsprogramma De Circulaire Maakindustrie een voorwoord over de essentiele rol die de circulaire economie heeft voor de toekomst van maakbedrijven.

 

‘Verschilmakers’ is hét magazine voor professionals die een positief verschil willen maken in hun dagelijkse werkzaamheden in de veranderende wereld. Met inspirerende verhalen en praktische tools & tips van vakgenoten. Hoe kun jij daadwerkelijk impact maken via je baan of je bedrijf? Hoe maak je jouw organisatie toekomstbestendig ondanks de dagelijkse hectiek? Hoe kun je bijdragen zonder direct een carrièreswitch te hoeven maken? Hoe gaat jouw vakgebied veranderen? Inspirerende verhalen en praktische tips & tools bieden je handvatten om morgen al een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig bedrijf, een gezonde economie en leefbare wereld. 

 

Download het Verschilmakers Magazine op Circl.nl!

 

Voorwoord  door Fried Kaanen

“De circulaire economie is essentieel voor de toekomst van elke onderneming. Een toekomst waarin we verzekerd blijven van grondstoffen en een lagere CO2-uitstoot realiseren. Een toekomst bovendien die ondernemers interessante kansen biedt: kansen op nieuwe businessmodellen, nieuwe ontwerpen en nieu- we samenwerkingen over de grenzen van de eigen onderneming en branche heen.

 

Circulair is dé toekomstbestendige manier van werken. Steeds meer klanten stellen circulaire en duurzame eisen, het hergebruik van product- (onderdelen) en grondstoffen maakt je bedrijf minder afhankelijk in een wereld van grondstoffenschaarste en prijsstijgingen. Slimme ontwerpen en hergebruik besparen op langere termijn bovendien (grondstof) kosten. Het belang van deze aanpak zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. We staan nog maar aan het begin en moeten echt aan de slag.

 

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie is een van de vijf transitieagenda’s van het overkoe- pelende Nederlandse uitvoeringsprogramma circu- laire economie, waarmee Nederland 100% circulair

 

“Het momentum is nú om je als ondernemer te onderscheiden en de noodzakelijke stappen te zetten om ook in de toekomst relevant te blijven.”

 

moet zijn in 2050. Er wordt hard gewerkt om deze ambitieuze doelstelling te halen in samenhang met de klimaatopgave en de energietransitie. Het momentum is nú om – net als de ondernemers op circulairemaak- industrie.nl – als bedrijf te innoveren, je als onderne- mer te onderscheiden en de noodzakelijke stappen te zetten om ook in de toekomst relevant te blijven.

 

Ik ben erg blij dat dit magazine verschilmakers aan het woord laat met inspirerende voorbeelden en praktische handvatten en dat het laat zien dat circulair ondernemen innovatief, mogelijk én rendabel is.

 

Want die circulaire economie, die gaat er komen!”

 

Van bezit naar gebruik: hoe overtuigen we gebruikers?

Op 8 juli organiseren Rijkswaterstaat en Partners for Innovation een webinar over nieuwe verdienmodellen in een circulaire economie. Experts en ondernemers delen hun ervaringen met de  acceptatie van eindgebruikers om heel anders met producten om te gaan.…

Eerste versie Leidraad materialenpaspoort is uit!

De eerste versie van onze Leidraad voor de inhoud, gebruik en randvoorwaarden van een materialenpaspoort is uit.   Doel van de leidraad is om op transparante wijze data vast te gaan leggen van materialen en producten in…

Meld u aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.