Vervolgfase Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie: nieuwe financiering en activiteiten

Op 12 maart jl. tijdens de Week van de Circulaire Economie, werden de nieuwe plannen voor het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) 2024-2025 gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Samen aan de slag voor een Circulaire Maakindustrie’. De komende twee jaar worden de daaruit voortkomende activiteiten verder uitgewerkt in samenwerking met bedrijven in de hele keten van de geselecteerde productgroepen: capital equipment, klimaatinstallaties, windparken, zon-pv-systemen, elektrolysers, batterijen en basismetalen.

 

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat stellen hiervoor middelen beschikbaar. Heuglijk nieuws, na verschillende oproepen vanuit de industrie aan de overheid om meer te investeren in de versnelling van de circulaire transitie van de sector. FME en Metaalunie zullen zich ervoor in blijven zetten dat het kabinet de komende jaren voldoende financiering vrij blijft maken voor de circulaire transitie van de maakindustrie. Zelf investeren ze in kennisoverdracht en activatie via het platform circulairemaakindustrie.nl waar bedrijven actuele informatie, kennis, instrumenten en inspirerende praktijkvoorbeelden kunnen vinden.

 

“Circulaire economie kan enorm bijdragen om de toenemende druk op het gebruik van grondstoffen te verlagen en om daarbij klimaatdoelen te halen.”

 

“Het borgen van de voorzieningszekerheid van grondstoffen en energie is de komende jaren cruciaal voor de MKB-maakindustrie. Wanneer alle betrokken partijen zich achter het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie scharen is die borging gegarandeerd.” Aldus Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie bij de Koninklijke Metaalunie. “Er is een toenemende druk op het gebruik van grondstoffen. Circulaire economie kan enorm bijdragen om die druk te verlagen en om daarbij klimaatdoelen te halen. Circulaire economie is ook belangrijk vanwege strategische autonomie op het gebied van schaarse en zeldzame grondstoffen.” Zegt Robert van Beek, belangenbehartiger Energie en Milieu bij FME over de noodzaak van het voortzetten van het het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie.

 

“Het borgen van de voorzieningszekerheid van grondstoffen en energie is de komende jaren cruciaal voor de MKB-maakindustrie.”

 

Er is sinds 2019 al veel werk verzet dat belangrijke inzichten opleverde. Om maakbedrijven op weg te helpen, werden verschillende instrumenten ontwikkeld waarmee bedrijven zich zelfstandig kunnen oriënteren op bijvoorbeeld kansrijkheid, noodzaak en mogelijkheden. Hierbij werd duidelijk dat circulaire businessmodellen in de maakindustrie vaak complex zijn en dat veel maakbedrijven nog zoeken naar hun eigen rol en kansen in de circulaire transitie. Ook kunnen bedrijven aanlopen tegen wettelijke belemmeringen.

 

In de vervolgfase zijn de opgedane inzichten vertaald in een aangescherpt en omvangrijk programma met nieuwe activiteiten dat wordt uitgevoerd door FME en Metaalunie samen met de ministeries van EZK en IenW, RVO, Circonnect, Versnellingshuis, CIRCO, KIA-CE en TNO.

 

Voorbeelden hiervan zijn aansluiting bij Europese ontwikkelingen rond circulaire productpaspoorten, een project rond circulaire coatings, ontwikkeling van een instrument om de milieu-impact van machines te berekenen en CIRCO Tracks specifiek gericht op uitdagingen in de maakindustrie.

 

Bekijk hier de presentatie over het nieuwe programma.

Martijn van Leerdam, Alklima en Thomas Wellink, RVO: “Materiaalschaarste maakt circulair installeren steeds noodzakelijker”

Op VSK, de vakbeurs voor de totale E+W installatiebranche ging Wietse Walinga, directeur van Duurzaam Gebouwd, in gesprek met Thomas Wellink, senior-adviseur duurzaamheid en innovatief bouwen bij RVO en Martijn van Leerdam, adviseur bij Alklima, over de…

Oost-Nederlandse 'Routekaart Remanufacturing' uitgereikt aan ondernemers

Tijdens de Dag van de Robotica x Smart Industry Update in Zwolle is namens provincie Overijssel en provincie Gelderland de Routekaart Remanufacturing overhandigd aan vijf ondernemers die betrokken waren bij de totstandkoming. In de routekaart komen bedrijven…