Subsidie Circulaire Ketenprojecten opent op 23 maart

Om de circulaire economie te bereiken moeten ook de complexe ketens ingrijpend veranderen. Dat vraagt om een sectorbrede benadering waarin meerdere partijen en schakels uit de keten zijn betrokken. Waarin activiteiten rondom het organiseren van ketens, samenwerking, nieuwe businessmodellen én gedragsbeïnvloeding van mens en bedrijf nodig zijn.

 

Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt ketens sneller te verduurzamen op weg naar de circulaire economie. Ook de experts en subsidie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dragen hieraan bij. Zo zetten we samen ons netwerk in en betrekken de juiste personen.

 

Het Versnellingshuis ondersteunt in ketenregie: vanaf de verkenning tot aan de realisatie van de projecten in de markt. Dat doen ze voor de volgende fases:

 

  • Subsidie Circulaire Ketenprojecten (subsidie) – Subsidie om een ervaren procesbegeleider te betrekken bij uw project. In het project ontwikkelt u een circulair product, proces of dienst. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen. De regeling gaat op 23 maart 2023 open en toekenning gaat op volgorde van indiening, wees er dus snel bij!

 

  • Moonshotprojecten (verkenningsfase) – Jaarlijks selecteert het Versnellingshuis 5 complexe ketenprojecten om samen met ondernemers de keten te helpen veranderen. Dit soort projecten noemen we moonshots.

 

  • Ketendoorbraakprojecten (uitvoeringsfase) – In deze fase is er al een bestaand consortium van ketenpartners, een ondertekend ambitiedocument en plan van aanpak om te komen tot een circulaire keten. Hier brengen de betrokken partijen het plan in uitvoering.

 

 

Niels van Olffen en Ton Bastein, ontwikkelaars CESI Supply Tool: “Circulair ondernemen begint en eindigt met het kunnen toevoegen van waarde.”

Wanneer je als toeleverancier in de maakindustrie stappen wilt zetten op het gebied van circulariteit, hoe ga je dan het gesprek aan met je klant? En wel op zo’n manier dat het ook tot commercieel succes leidt?…

Subsidieregeling Circulaire Economie opent op 22 mei

Vanaf 22 mei is de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie geopend voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. In totaal is er 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de…