Subsidie Circulaire Ketenprojecten opent op 23 maart

Om de circulaire economie te bereiken moeten ook de complexe ketens ingrijpend veranderen. Dat vraagt om een sectorbrede benadering waarin meerdere partijen en schakels uit de keten zijn betrokken. Waarin activiteiten rondom het organiseren van ketens, samenwerking, nieuwe businessmodellen én gedragsbeïnvloeding van mens en bedrijf nodig zijn.

 

Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt ketens sneller te verduurzamen op weg naar de circulaire economie. Ook de experts en subsidie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dragen hieraan bij. Zo zetten we samen ons netwerk in en betrekken de juiste personen.

 

Het Versnellingshuis ondersteunt in ketenregie: vanaf de verkenning tot aan de realisatie van de projecten in de markt. Dat doen ze voor de volgende fases:

 

  • Subsidie Circulaire Ketenprojecten (subsidie) – Subsidie om een ervaren procesbegeleider te betrekken bij uw project. In het project ontwikkelt u een circulair product, proces of dienst. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen. De regeling gaat op 23 maart 2023 open en toekenning gaat op volgorde van indiening, wees er dus snel bij!

 

  • Moonshotprojecten (verkenningsfase) – Jaarlijks selecteert het Versnellingshuis 5 complexe ketenprojecten om samen met ondernemers de keten te helpen veranderen. Dit soort projecten noemen we moonshots.

 

  • Ketendoorbraakprojecten (uitvoeringsfase) – In deze fase is er al een bestaand consortium van ketenpartners, een ondertekend ambitiedocument en plan van aanpak om te komen tot een circulaire keten. Hier brengen de betrokken partijen het plan in uitvoering.

 

 

Rekenmodel financiële restwaarde toont aan: hergebruik loont!

FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken hebben het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ laten uitvoeren. Uit 75 cases blijkt duidelijk dat hergebruik ten opzichte van recycling niet alleen meer milieuwinst oplevert maar ook financieel voordeliger is. Tot…

Kennisinstellingen zien kansen én valkuilen bij ‘reparatie'-wetgeving

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor consumenten om hun producten te (laten) repareren. Goed nieuws voor het milieu. Maar er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Tien wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft,…