Ruim € 1 miljard beschikbaar voor Nationaal Groeifondsprojecten in de maakindustrie

Het kabinet trekt € 4 miljard uit voor in totaal 18 Nationaal Groeifondsprojecten die moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Dat maakte minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat op 30 juni bekend.

 

Het Nationaal Groeifonds financiert drie projecten die bijdragen aan een circulaire maakindustrie: ontwikkeling van innovatieve, circulaire zonnepanelen, een circulair batterij-ecosysteem en verduurzaming van de Nederlandse staalsector. Daarnaast is er geld voor de elektrificatie van de logistieke sector en voor ontwikkeling van modulaire klimaatneutrale schepen.  Het totaal van deze projecten komt op ruim € 1 miljard.

 

SolarNL richt zich op de ontwikkeling en industrialisatie van nieuwe zon-pv-technologieën en zorgt voor de ontwikkeling van de volgende generatie volledig circulaire zonnepanelen met een zéér lage CO2-uitstoot. De nieuwe zonnepanelen zijn te integreren in bijvoorbeeld gevels of autodaken en zijn veel efficiënter, waardoor minder ruimte nodig is. De hogere efficiëntie bereikt het project door verschillende lagen zonnecellen over elkaar heen te verwerken in een zonnepaneel. Veiligheid, circulariteit en betaalbaarheid zijn uitgangspunten.  Een bedrag van € 135 miljoen is definitief toegekend voor het project en € 177 miljoen voorwaardelijk toegekend. Daarnaast is er € 100 miljoen geserveerd voor een mogelijke lening voor één van de consortiumdeelnemers.

 

Material Independence & Circular Batteries richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de mondiale batterijketen, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Hiermee moet Nederland ook minder afhankelijk worden van internationale toeleveranciers van benodigde grondstoffen die niet altijd beschikbaar zijn en batterijonderdelen.  Een bedrag van € 118 miljoen is voorwaardelijk toegekend en € 178 miljoen als een reservering.

 

Groeien met Groen Staal wil via verschillende innovaties de Nederlandse staalsector (productie, gebruik en recycling) verduurzamen op gebied van emissies, circulariteit en het verbeteren van het verdienvermogen van Nederland. Op het gebied van circulariteit wil het voorstel staalrecycling bevorderen, onder meer met technologie die ervoor zorgt dat meer staalschroot hergebruikt kan worden in productie. Ten slotte stelt het voorstel dat de kennis die wordt opgedaan exporteerbaar zal zijn en daarmee bijdraagt aan het verdienvermogen van Nederland. Onder voorbehoud is een subsidie van € 124 miljoen toegekend.

 

In aanvulling op bovengenoemde projecten is € 44 miljoen subsidie onder voorbehoud toegekend aan het project Charging Energy Hubs om elektrificatie van de logistieke sector te versnellen. Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 210 miljoen in het project Maritiem Masterplan 2.0 om betrouwbare en modulaire klimaatneutrale schepen te ontwikkelen, te bouwen en te gebruiken in een cyclische innovatieketen. Het totale bedrag voor projecten gerelateerd aan de maakindustrie komt hiermee op € 1.086 miljoen.

 

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Alle projecten worden deels uit het fonds gefinancierd en deels door publieke en private partijen.

 

In onderstaande grafiek is een overzicht opgenomen van alle projecten uit deze 3e ronde. Meer informatie op de pagina van het Nationaal Groeifonds.

 

Rekenmodel financiële restwaarde toont aan: hergebruik loont!

FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken hebben het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ laten uitvoeren. Uit 75 cases blijkt duidelijk dat hergebruik ten opzichte van recycling niet alleen meer milieuwinst oplevert maar ook financieel voordeliger is. Tot…

Kennisinstellingen zien kansen én valkuilen bij ‘reparatie'-wetgeving

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor consumenten om hun producten te (laten) repareren. Goed nieuws voor het milieu. Maar er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Tien wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft,…